REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U ŠTRIGOVI

Početkom rujna Međimurske vode d.o.o. započinju radove na rekonstrukciji vodovodne mreže u Štrigovi (od k.br.131a do 133). Završetak radova je predviđen u roku od 60 dana.

Predviđa se izvesti rekonstrukcija vodovodne mreže, u ukupnoj duljini od 228 m. U sklopu rekonstrukcije izvršiti će se prespajanje postojećih vodovodnih priključaka na novoizvedeni cjevovod. Rekonstrukcija vodovoda je predviđena po novoj trasi, načelno položenoj u zelenom pojasu te jednim dijelom u kolniku, a sve iz razloga što postojeći cjevovod mora biti u funkciji  za cijelo vrijeme radova na rekonstrukciji cjevovoda.   

Izvođač radova je tvrtka Đurkin d.o.o., a stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Ivica Jalšovec

Ukupna procijenjena vrijednost investicije iznosi cca. 67.000 €.

Obzirom da će prilikom izvođenja radova dolaziti do povremenih prekida vodoopskrbe, mole se građani za strpljenje i razumijevanje!

Skip to content