Savjeti i upute potrošačima

Kako bi našim potrošačima odnosno korisnicima vodnih usluga pomogli u izbjegavanju mogućih problema i nepotrebne troškove zbog nekontrolirane potrošnje ili izlijevanja vode, dajemo nekoliko savjeta i uputa :

 1. Radi sprječavanja odnosno ranog otkrivanja te pravovremenog otklanjanja gubitka na kućnoj instalaciji ( od vodomjera do potrošnih mjesta u kući ) preporučamo da potrošači barem jedanput mjesečno izvrše kontrolu ispravnosti tih instalacija. Provjera se vrši tako da se zatvore sva izljevna mjesta u kući, a na vodomjeru kontrolira da li crveni indikator potrošnje miruje. Ako miruje, znači da gubitka nema. Međutim, ako se vrti i u vrijeme kada ne koristite vodu, to je siguran znak nekontroliranog istjecanja vode na kućnoj instalaciji odnosno siguran znak gubitka vode na štetu potrošača i potrošač mora pronaći kvar i otkloniti ga o vlastitom trošku, jer se radi o istjecanju vode na instalaciji koja je u sustavu održavanja potrošača.

 2. Preporučuje se da potrošači odnosno vlasnici nekretnina prije svakog dužeg izbivanja ( godišnji odmor, putovanje, rad u inozemstvu ) zatvore dotok vode na drugom ventilu u vodomjernom oknu i po potrebi ispuste vodu iz vodovodnih instalacija u kući kako bi se spriječilo smrzavanje.

 3. Na individualnim gradilištima i na nenastanjenim kućama, nakon svakog prekida radova ili prekida boravka, preporuča se zatvoriti ventil ispred vodomjera.

 4. Prije zime, u studenom ili početkom prosinca, potrebno je provjeriti da li je vodomjer zaštićen od smrzavanja, jer oštećenjem ili smrzavanjem vodomjera, odnosno njegovim puknućem može doći do nekontroliranog istjecanja vode, koju su korisnici dužni podmiriti.

 5. Održavanje vodomjernog okna, poklopca, vodomjernog ormarića i prostorija u kojima je vodomjer ugrađen, dužnost je potrošača, a radnicima Međimurskih voda d.o.o. mora biti osiguran pristup do vodomjera.
  Zaključavanje vodomjernih okana nije dopušteno.

 6. Obavijestite nas ako uočite bilo kakvo istjecanje vode u vodomjernom oknu ili oštećenje vodomjera.

 7. Ako u vodi uočite nešto neuobičajeno, ako je smanjena količina protoka, pad tlaka, mutnoća, strani miris ili okus, obavijestite nas radi otklanjanja nedostataka

 8. Biti ćemo vam zahvalni ako nam dojavite bilo koje uočene promjene, napr, nenajavljeni nestanak vode, izbijanje vode na ulici ili iz vodovodnih priključaka, lom uličnih šahtova, poklopaca ili slično.
 

Korisnici su dužni održavati svoje interne vodovodne instalacije  te zaštititi vodomjer od smrzavanja

Sukladno čl. 25. Općih uvjeta isporuke vodnih usluga, skrećemo pažnju na obveze korisnika usluga javne vodoopskrbe, koji su dužni održavati u stanju funkcionalne ispravnosti internu vodovodnu instalaciju uključivo s vodomjernim oknom na način da se spriječi mogućnost njezina onečišćenja, a potom i onečišćenja javne vodoopskrbne mreže. Korisnik je dužan u zimskim uvjetima zaštititi vodomjer i priključak od smrzavanja, te zaštititi vodomjer i priključak od povrata vruće vode iz interne instalacije ili drugih oštećenja, kao i od otuđenja vodomjera.

Vodovodni priključak održava isporučitelj vodnih usluga zaključno s vodomjerom, a ventil s ispustom iza vodomjera, vodomjerno okno i interne instalacije održava vlasnik nekretnine, odnosno korisnik vodnih usluga.

Smrznuti vodomjer

 

Kako zaštititi vodomjer i interne instalacije iza vodomjera od smrzavanja

Ponekad uslijed niskih temperatura dolazi do pucanja unutarnjih vodovodnih cijevi (interne instalacije korisnika) i  vodomjera te posljedično velikih dodatnih troškova za korisnike. Kako bi prevenirali takve situacije, približavanjem zimskih mjeseci i niskih temperatura, preporučujemo zaštitu vodomjera u vodomjernim oknima. Troškovi zamjene smrznutog (ispucalog) vodomjera su u potpunosti odgovornost korisnika. Ukoliko je došlo do smrzavanja vodomjera, zamjena vodomjera naručuje se na telefone 040/370-730 i 0800-313-111.

Korisnik se mora pobrinuti za odgovarajuću zaštitu vodomjera i toplinsku izolaciju vodomjernog okna. Evo nekoliko preporuka za zaštitu vodomjernog okna i vodomjera od smrzavanja:

 • dodatnu toplinsku zaštitu preporučamo s prikladnim izolacijskim materijalima, kao, npr. stiropor, kojim se oblažu zidovi i poklopac vodomjernog okna ili zatvorenom vrećom napunjenom slamom,
 • nepoželjno je vodomjer zamatati materijalima kao što su npr. stara deka, kamena vuna i sl. Isti upijaju vodu i tako postaju dodatni uzrok smrzavanja i nastajanja štete,
 • naročita opasnost od smrzavanja instalacije vode i vodomjera postoji u objektima gdje se voda ne koristi; najjednostavnije je isprazniti unutarnju instalaciju od vode, a vodomjerno okno toplinski zaštititi.

Kada se iz nekih razloga ne mogu sprovesti preporučene mjere, najpouzdanija mjera je osigurati da voda lagano istječe iz slavine čak i noću, jer to smanjuje mogućnost smrzavanja vodomjera i  interne instalacije. Voda je jeftinija od popravljanja vodovoda ako smrzne.

 

Prevencija nekontroliranog istjecanja vode

Sukladno zakonskoj regulativi obračun isporučene vodne usluge utvrđuje se prema količini utvrđene vodomjerom.

Nažalost, kada dođe do puknuća unutarnje vodovodne instalacije ili vodomjera i voda istekne, takva neutrošena, a putem vodomjera evidentirana voda, mora biti plaćena od strane korisnika.

U posljednje vrijeme svjedočimo nizu puknuća na unutarnjim vodovodnim instalacijama, što predstavlja izdašan financijski izdatak korisnicima. Najčešći  uzrok se nalazi u dotrajalosti i kvaliteti izvedbe unutarnjih vodovodnih instalacija. Kako bi prevenirali eventualno nekontrolirano istjecanje vode iz unutarnjih vodovodnih instalacija, savjetujemo korisnicima često kontroliranje vodomjera. Najjednostavnija kontrola provediva je na način da korisnik pogleda okreće li se stalno kontrolna zvjezdica na vodomjeru u vrijeme kada ne koristi vodu. Ukoliko se ne okreće, znači da nema nekontroliranog istjecanja, no ukoliko se kontrolna zvjezdica okreće, znači da unutarnja vodovodna instalacija negdje pušta te je potrebno pozvati ovlaštenog vodoinstalatera kako bi pronašao mjesto izljeva i otklonio uzrok nekontroliranog istjecanja vode.

Savjetujemo da prilikom rekonstrukcije objekata razmislite i o rekonstrukciji instalacija vodovoda i kanalizacije u objektima, a u pravilu kod objekata starih 40-tak godina i više jer je istekao predviđeni životni vijek instalacija.

 

Dežurna služba za prijavu kvarova
Strahoninec, Kolodvorska 42 (prilaz iz Zapadne ulice u Čakovcu)

Tel. 040 370 730

Besplatni telefon : 0800 313 111