Savjeti i upute potrošačima

Kako bi našim potrošačima odnosno korisnicima vodnih usluga pomogli u izbjegavanju mogućih problema i nepotrebne troškove zbog nekontrolirane potrošnje ili izlijevanja vode, dajemo nekoliko savjeta i uputa :

  1. Radi sprječavanja odnosno ranog otkrivanja te pravovremenog otklanjanja gubitka na kućnoj instalaciji ( od vodomjera do potrošnih mjesta u kući ) preporučamo da potrošači barem jedanput mjesečno izvrše kontrolu ispravnosti tih instalacija. Provjera se vrši tako da se zatvore sva izljevna mjesta u kući, a na vodomjeru kontrolira da li crveni indikator potrošnje miruje. Ako miruje, znači da gubitka nema. Međutim, ako se vrti i u vrijeme kada ne koristite vodu, to je siguran znak nekontroliranog istjecanja vode na kućnoj instalaciji odnosno siguran znak gubitka vode na štetu potrošača i potrošač mora pronaći kvar i otkloniti ga o vlastitom trošku, jer se radi o istjecanju vode na instalaciji koja je u sustavu održavanja potrošača.

  2. Preporučuje se da potrošači odnosno vlasnici nekretnina prije svakog dužeg izbivanja ( godišnji odmor, putovanje, rad u inozemstvu ) zatvore dotok vode na drugom ventilu u vodomjernom oknu i po potrebi ispuste vodu iz vodovodnih instalacija u kući kako bi se spriječilo smrzavanje.

  3. Na individualnim gradilištima i na nenastanjenim kućama, nakon svakog prekida radova ili prekida boravka, preporuča se zatvoriti ventil ispred vodomjera.

  4. Prije zime, u studenom ili početkom prosinca, potrebno je provjeriti da li je vodomjer zaštićen od smrzavanja, jer oštećenjem ili smrzavanjem vodomjera, odnosno njegovim puknućem može doći do nekontroliranog istjecanja vode, koju su korisnici dužni podmiriti.

  5. Održavanje vodomjernog okna, poklopca, vodomjernog ormarića i prostorija u kojima je vodomjer ugrađen, dužnost je potrošača, a radnicima Međimurskih voda d.o.o. mora biti osiguran pristup do vodomjera.
    Zaključavanje vodomjernih okana nije dopušteno.

  6. Obavijestite nas ako uočite bilo kakvo istjecanje vode u vodomjernom oknu ili oštećenje vodomjera.

  7. Ako u vodi uočite nešto neuobičajeno, ako je smanjena količina protoka, pad tlaka, mutnoća, strani miris ili okus, obavijestite nas radi otklanjanja nedostataka

  8. Biti ćemo vam zahvalni ako nam dojavite bilo koje uočene promjene, napr, nenajavljeni nestanak vode, izbijanje vode na ulici ili iz vodovodnih priključaka, lom uličnih šahtova, poklopaca ili slično.
Dežurna služba za prijavu kvarova
Strahoninec, Kolodvorska 42 (prilaz iz Zapadne ulice u Čakovcu)

Tel. 040 370 730

Besplatni telefon : 0800 313 111