Dana 05.05.2017. godine održana je Skupština društva Međimurske vode na kojoj su donijete slijedeće ODLUKE:

  1. Usvaja se Godišnje izvješće poslovanja i financijsko izvješće Društva za 2016. god., sa Izvješćem Uprave o stanju Društva za 2016. godinu
  2. Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2016. godinu
  3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. godinu i o svom radu
  4. Dobit Društva po godišnjem obračunu za 2016. godinu, u neto iznosu od 1.235.063,36 kn, raspoređuje se kao zadržana dobit Društva
  5. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova u 2016. godini
  6. Daje se razrješnica Nadzornom odboru za vođenje poslova nadzora u 2016. godini
  7. Za revizora Društva u 2017. godini imenuje se Revizorsko društvo „REVIDENS“ d.o.o. Varaždin
Skip to content