1. Donosi se Odluka o izboru i imenovanju Uprave društva – direktora Međimurskih voda d.o.o. Za direktora društva izabire se i imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine, počevši od 17.06.2021. do 17.06.2025. godine – VLADIMIR TOPOLNJAK, dipl.ing., iz Nedelišća, Josipa Štolcera Slavenskog 16, OIB 22546219313.

Skip to content