Dana 26.05.2020. godine održana je Skupština društva Međimurske vode na kojoj su donijete sljedeće ODLUKE:

  1. Usvaja se Godišnje izvješće poslovanja i financijsko izvješće Društva za 2019. godinu, sa Izvješćem Uprave o stanju Društva za 2019. godinu.
  2. Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2019. godinu
  3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2019. godini i o svom radu
  4. Dobit Društva po godišnjem obračunu za 2019. godinu, u neto iznosu od 717.448,36 kn raspoređuje se kao zadržana dobit Društva
  5. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova u 2019. godini
  6. Daje se razrješnica Nadzornom odboru za vođenje poslova nadzora u 2019. godini
  7. Za revizora Društva u 2020. godini imenuje se Revizorsko društvo MOORE REVIDENS d.o.o. Varaždin
  8. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga
Skip to content