Sjednice skupštine 2015. godine
Dana 02.07.2015. god., održana je sjednica Skupštine društva Međimurske vode d.o.o. Na Skupštini su donijete sljedeće ODLUKE:

 1. Opoziva se član Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, ROBERT MEGLIĆ, Knezovec 130, OIB 14811538689
 2. Za člana Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, bira se MARIJAN RODINGER, Zasadbreg 140, OIB 40779462721
 3. Ova Odluka primjenjuje se od 25.07.2015. god., a mandat novoizabranog člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora.

ODLUKA
Dio sredstava na poziciji „kapitalne rezerve“, u poslovnim knjigama Međimurskih voda d.o.o, u iznosu od 47.245.647,18 kn, prenosi se na poziciju „odgođeni prihodi“ Društva.
Ova Odluka primjenjuje se od 01.01.2015. god.

ODLUKA 1.) Sredstva koja su jedinice lokalnih samouprava – članovi društva Međimurske vode d.o.o. platile iz svogproračuna i sredstva naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu – uloženih za izgradnju komunalnih vodnih građevina, u razdoblju od 01.01.2011. do 31.12.2014. god., i to :

 1. GRAD ČAKOVEC – u iznosu od 3.522.096,92 kn,
 2. GRAD PRELOG – u iznosu od 475.190,39 kn,
 3. GRAD MURSKO SREDIŠĆE – u iznosu od 319.917,43 kn,
 4. OPĆINA DONJI VIDOVEC – u iznosu od 30.418,57 kn
 5. OPĆINA SELNICA – u iznosu od 61.112,57 kn
 6. OPĆINA NEDELIŠĆE – u iznosu od 170.483,95 kn
 7. OPĆINA BELICA – u iznosu od 13.183,23 kn
 8. OPĆINA PODTUREN – u iznosu od 2.777.731,40 kn
 9. OPĆINA DONJA DUBRAVA – u iznosu od 3.013,39 kn
 10. OPĆINA DOMAŠINEC – u iznosu od 9.047,18 kn,
 11. OPĆINA ŠTRIGOVA – u iznosu od 36.883,81 kn,
 12. OPĆINA KOTORIBA – u iznosu od 21.478,48 kn,
 13. OPĆINA MALA SUBOTICA – u iznosu od 5.974,02 kn,
 14. OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU – u iznosu od 215.978,69 kn,
 15. OPĆINA DONJI KRALJEVEC – u iznosu od 949.696,07 kn,
 16. OPĆINA GORIČAN – u iznosu od 4.889,53 kn,
 17. OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI – u iznosu od 21.755,10 kn,
 18. OPĆINA VRATIŠINEC – u iznosu od 11.508,13 kn,
 19. OPĆINA ŠENKOVEC – u iznosu od 26.085,78 kn,
 20. OPĆINA STRAHONINEC – u iznosu od 63.891,74 kn,
 21. OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC – u iznosu od 71.319,30 kn,
 22. OPĆINA PRIBISLAVEC – u iznosu od 1.272.479,48 kn, kao i
 23. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA ČAKOVEC – u iznosu od 177.200,50 kn,

odnosno u ukupnom iznosu od 10.261.335,66 kn, a kojih vodnih građevina su investitor bile Međimurske vode d.o.o. Čakovec, imaju status državne potpore u skladu sa HSFI 14 točka 7 i MRS 20 i sukladno tome, u skladu s ovom Odlukom, knjižiti će se u poslovnim knjigama Međimurskih voda d.o.o. , na konto odgođenih prihoda, za pokriće troškova pripadajuće amortizacije.2) Ova Odluka primjenjuje se od 01.01.2015. god.

Skip to content