STANJE PRIKLJUČENOSTI NA JAVNI VODOOPSKRBNI SUSTAV I SUSTAV JAVNE ODVODNJE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

Pregled priključenosti kućanstava na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu na dan 31.12.2018. 

Izvedene kanalizacijske mreže na dan 31.12.2016. godine

Priključenost na javni vodoopskrbni sustav 31.12.2015. godine