UZ NOVU SJEVERNU OBILAZNICU ČAKOVCA IZGRAĐEN I MAGISTRALNI VODOVOD

Temeljem planova razvoja vodoopskrbnog sustava Međimurja, a u skladu s GUP-om Grada Čakovca ovih su dana završeni radovi na izgradnji Sjevernog magistralnog cjevovoda Čakovec – nastavak, I. faza, te je nakon provedenog tehničkog pregleda građevine ishođena uporabna dozvola. Novi cjevovod duljine 1.730 m, profila DN 300 mm  izgrađen u ovoj fazi položen je u koridoru južno uz sjevernu obilaznicu od rotora kod trgovačkog centra „Galerija Sjever“ do Mihovljanske ulice i nastavak je na postojeći, ranije izgrađeni magistralni cjevovod izveden do Galerije Sjever.

Radove je izvodila tvrtka Đurkin d.o.o. iz Čakovca u razdoblju od studenoga 2019. do lipnja 2020. godine, dok je vršenje stručnog nadzora bilo povjereno tvrki Cigler  d.o.o. iz Čakovca.

Ukupna vrijednost I. faze investicije iznosi 2,35 milijuna kuna, a financirana je u cijelosti iz naknade za razvoj na uslužnom području.

Kako Grad Čakovec i Hrvatske ceste planiraju izgradnju II. faze sjeverne obilaznice grada Čakovca, Međimurske vode d.o.o. u toj fazi planiraju radove na izgradnji Sjevernog magistralnog cjevovoda Čakovec – nastavak, II. faza, u duljini 2.180 m, a koja dionica se proteže od Mihovljanske ulice u Čakovcu do spoja s magistralnim cjevovodom Čakovec – Pribislavec (u Industrijskoj ulici u Pribislavcu). Projektna dokumentacija za slijedeću fazu magistralnog cjevovoda  je izrađena te je u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih poslova i ishođenje građevinske dozvole. Izgradnjom I. i II. faze nastavka Sjevernog magistralnog vodovoda Čakovec kompletno će se obodno povezati prsten oko grada Čakovca te će se time u potpunosti osigurati sigurnost vodoopskrbe Grada kao i kvalitetnija opskrba naselja koja gravitiraju gradu Čakovcu.

Skip to content