VAŽNA OBAVIJEST POTROŠAČIMA

Zbog učestalih pitanja potrošača, zašto su po izdanim računima potrošačima/korisnicima vodnih usluga za mj. prosinac 2014. god., i mj. siječanj 2015. god., veće razlike u potrošnji vode (račun za siječanj je veći od računa za prosinac) i da li je poskupjela cijena vodnih usluga, dajemo slijedeću obavijest :

 Od 01.10.2014. god., Međimurske vode d.o.o. prešle su na mjesečno očitanje potrošnje vode (odnosno dvomjesečno u određenim naseljima gornjeg Međimurja) i potrošačima se izdaju mjesečni (dvomjesečni) računi za vodne usluge.

Stanje vodomjera očitava se približno svakih mjesec dana (odnosno u određenim naseljima svakih 60 dana) prema rasporedu očitanja, a što ovisi o vremenskim prilikama i drugim okolnostima, što znači da se stanje vodomjera ne očitava kod svih potrošača zadnjeg dana u mjesecu, nego u tijeku mjeseca prema planiranom rasporedu očitanja po naseljima.

Datume planiranog rasporeda očitanja po naseljima možete vidjeti na ovdje.

Dakle, stanje vodomjera ne očitava se točno svakih 30 dana (odnosno 60 dana), zbog toga račun za vodne usluge u pojedinom mjesecu može biti za razdoblje manje ili više od 30 dana (odnosno 60 dana).

U prosincu 2014. god., zbog loših vremenskih uvjeta i blagdana krajem mjeseca, očitanje je kod većine potrošača obavljeno ranije, dakle za manji broj dana od 30 dana, pa su ti potrošači za mjesec prosinac 2014. god., dobili i manji račun od uobičajenog, a što je rezultiralo povećanim računom za mjesec siječanj 2015. god., jer je ovim računom obuhvaćeno vremensko razdoblje dulje od 30 dana (zbog manjeg broja dana u prosincu 2014. god).

U manjem broju slučajeva, u nekim naseljima očitanje je za mjesec prosinac 2014. god., obavljeno nakon blagdana, stoga su ti potrošači dobili povećani račun za taj mjesec (za dulji broj dana od 30 dana), a što je rezultiralo manjim računom za mjesec siječanj 2015. god.

Vašu prosječnu mjesečnu potrošnju od mj. listopada 2014. god., do siječnja 2015. god., možete lako izračunati tako što početno stanje vodomjera iz računa za listopad 2014. god., odbijete od završnog stanja iz računa za mjesec siječanj 2015. god., i dobivenu razliku podijelite sa četiri mjeseca.

Također, vašu potrošnju možete i sami pratiti tako da povremeno odnosno više puta u mjesecu, sami očitate vaš vodomjer i pratite vašu potrošnju, kako bi se uvjerili u ispravnost izdanih računa za vodne usluge. U slučaju bilo kakvog odstupanja od izdanih računa i vašeg kontrolnog očitanja, molimo da kontaktirate Odjel odnosa s korisnicima Međimurskih voda d.o.o. osobno ili na tel. 373-732 i 373-733.

Posebno napominjemo da se cijena vodnih usluga nije mijenjala, odnosno nije se povećala, a što možete provjeriti u svim vašim računima.

Skip to content