Završeni radovi na izgradnji produžetka vodovodne mreže u Orehovici u zoni Križopotje

U Općini Orehovica, u naselju Orehovica (zona Križopotje), završeni su radovi na izgradnji produžetka vodovodne mreže u ukupnoj dužini od 1084 metara, profila cjevovoda DN 110, a kojim su se stvorili uvjeti za priključenje na javni vodoopskrbni sustav približno 80-ak novih gradilišta.

Projekt je sufinanciran iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. tip operacije 7.2.1 „ Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Vrijednost projekta izgradnje produžetka vodovodne mreže iznosi 396.557,76 kn.

Sredstva potpore osigurana su iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela. Mjera se provodila putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Radovi su se izvodili prema glavnom projektu i pripadajućoj građevinskoj dozvoli. Izgradnjom vodovodne mreže omogućilo se stanovništvu priključenje na vodoopskrbni sustav i opskrba zdravom, pitkom vodom, što doprinosi očuvanju zdravlja stanovništva i održivosti razvoja područja.

Predmetne radove izvodila je tvrtka Hidrotehnika d.o.o. Savska Ves, stručni nadzor nad izvođenjem radova  A.T.Consult d.o.o. Varaždin, dok  su MEĐIMURSKE VODE  d.o.o. kao investitor, vodile projekt te koordinirale navedenim radovima. Radovi su uspješno završeni te je nakon provedenog tehničkog pregleda i dobivene uporabne dozvole, s krajem 2020. godine, izgrađena infrastruktura puštena u uporabu.

Skip to content