Završeni radovi na rekonstrukciji dijela vodoopskrbne mreže u Štefancu

U području obuhvata radova na rekonstrukciji državne ceste D3 u naselju Štefanec, završeni su svi radovi na rekonstrukciji dijela vodovodne mreže uz državnu cestu, te je u tijeku ishođenje uporabne dozvole.

Međimurske vode d.o.o. financirale su radove za rekonstrukciju dijela vodoopskrbne mreže u Štefancu u vrijednosti od cca 1.470.000,00 kn (bez PDV-a). Rekonstruiran je vodovod u ukupnoj duljini 1193,00 metara, od čega 960 metara profila cjevovoda DN 225 i 233 metara profila cjevovoda DN 110. Na trasi rekonstrukcije vodovoda rekonstruirani su i svi postojeći vodovodni priključci, te izvedeni izvodi priključaka za buduće korisnike. Izvedeno je 66 kućnih priključaka, od čega 19 novih korisnika, te 18 izvoda kućnih priključaka za buduće korisnike.

Predmetne radove izvodila je tvrtka Hidrotehnika d.o.o. iz Savske Vesi, dok je vršenje stručnog nadzora povjereno tvrtki VD Projekt d.o.o. iz Pušćina.

Skip to content