Značajna ulaganja u kvalitetu i sigurnost vodoopskrbe iz EU bespovratnih sredstava

Iz EU bespovratnih sredstava u iznosu od 9.119.540,00 kn sufinancirati će se poboljšanje vodoopskrbe u međimurskom vodoopskrbnom sustavu. Međimurske vode d.o.o. prijavile su projekt ”Rekonstrukcija i dogradnja dijela vodoopskrbnog sustava Međimurske županije” na ograničeni poziv Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih voda za sufinanciranje iz Kohezijskog fonda (OP Zaštita okoliša 2007.-2013.). Uz Međimurske vode koje su nositelj cjelokupnog Projekta, partneri na ovom projektu su i Općine Selnica i Sveti Martin na Muri, te je tako 01. veljače održano potpisivanje Ugovora o partnerstvu, kojem su prisustvovali direktor Međimurskih voda d.o.o. Vladimir Topolnjak te načelnici Ervin Vičević i Franjo Makovec.
Ukupna procijenjena vrijednost Projekta je 13.982.000,00 kn od čega Europska unija sufinancira iznos od 65 posto, Hrvatske vode 25 posto, a ostatak od 10 posto Međimurske vode i općine Selnica i Sveti Martin na Muri. Krajnji rok provedbe Projekta je 31.12.2016. godine.
Međimurske vode d.o.o. u ovom Projektu najveći su partner, budući da rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava iznose 94 posto vrijednosti Projekta. Projektom će biti obuhvaćeni radovi na rekonstrukciji magistralnih vodovoda Prekopa – Donji Koncovčak, II. faza, Nedelišće – SavskaVes sa spojnimvodovimanavodocrpilištuNedelišće te magistralnog vodovoda uz Dravu – III. faza. Sveukupno će se tako rekonstruirati i izgraditi cca 16 km magistralnih cjevovoda čime će se obzirom na značaj ovih cjevovoda za cjelokupni vodoopskrbni sustav Međimurske županije povećati sigurnost vodoopskrbe, a eventualni prekidi u vodoopskrbi svest će se na najmanju moguću mjeru.
Od lokalnih projekata vodoopskrbe, na području Općine Sveti Martin na Muri izgradit će se hidrostanica za golfske vile u Grkaveščaku, kapaciteta 10 l/s, vrijednosti 300.000,00 kn.  Na području općine Selnica izgradit će se 1.300 m vodovodne mreže, ukupne vrijednosti 542.000,00 kn, na tzv. Kardinalovom bregu u Donjem Koncovčaku, čime će se  i na tom području konačno omogućiti priključenje na vodoopskrbni sustav.  

Skip to content