Aglomeracija Čakovec – započelo priključenje u općini Nedelišće

Na šalteru Međimurskih voda d.o.o. od 24. veljače 2017. moguće je sklapanje ugovora o priključenju na sustav odvodnje i korištenju usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, za naselja Slakovec, Gornji Hrašćan, Macinec, Črečan, Trnovec i Parag.
Korisnici priključka, isti nisu dužni platiti budući da je izveden na teret investicije aglomeracije Čakovec.
Ugovor je prvi sklopio Željko Kofjač iz Macinca, a nakon njega i Josip Fegeš iz Gornjeg Hrašćana ( na fotografijama).
slika_1 slika_2

Za sklapanje ugovora o priključenju potrebna je osobna iskaznica, OIB, te kopija građevinske dozvole ili izvatka iz gruntovnice za nekretninu koja se priključuje na sustav javne odvodnje.

Nakon sklapanja ugovora o priključenju vlasnik ili korisnik nekretnine može priključiti internu kanalizaciju na izvedeno kontrolno okno priključka, s tim da septička jama više ne smije biti u funkciji, a fekalne vode direktno će prihvaćati novoizgrađeni kanalizacijski sustav. Što se oborinskih voda tiče, strogo je zabranjeno korištenje priključka za ispuštanje oborinskih voda u odvodni sustav.
Sustav odvodnje u Općini Nedelišće na naselja Pušćine i Gornji Kuršanec se dovršava, a sklapanje ugovora o priključenju za navedena naselja planira se početkom travnja.
Skip to content