Poslovni planovi i izvješća

Međimurske vode kao javni isporučitelj vodnih usluga u sklopu svog poslovanja dužne su izraditi i objaviti financijski plan poslovanja kojim se utvrđuju prihodi i rashodi te izvori financiranja kao i program gradnje vodno-komunalne infrastrukture. Kratkoročnim i dugoročnim planiranjem određujemo buduće aktivnosti i ciljeve koje želimo realizirati u pružanju vodnih usluga te u gradnji vodno-komunalne infrastrukture, u određenom vremenskom periodu.

Po završetku poslovne godine, Međimurske vode izrađuju godišnja financijska izvješća odnosno izvješća o izvršenju financijskog plana i realizaciji programa gradnje vodno-komunalne infrastrukture.

Radi financijske transparentnosti i javnosti rada, objavljujemo svoje planove poslovanja za određenu poslovnu godinu i godišnja izvješća ostvarenja planova poslovanja kao i poslovne planove za četverogodišnje razdoblje.

Skip to content