Promjena dostave računa

Računi se korisnicima vodnih usluga dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama, dostavom na adresu korisnika vodnih usluga koju je korisnik naznačio, a dostavu obavljaju zaposlenici Međimurskih voda i Hrvatska pošta.

Dostava računa može se na zahtjev vršiti putem E-gradjani, I-racunom ako koristite Internet bankarstvo ili na vaš e-mail u pdf.obliku. Svi navedeni oblici dostave računa isključuju dostavu ispisanog računa u papirnatom obliku.

Korisnici vodnih usluga mogu navesti i alternativnu adresu dostave računa, koja je drugačija od mjesta priključka, primjerice da za vikend kuće račun se dostavlja na adresu stalnog prebivališta korisnika vodnih usluga.

Prijavu promjene DOSTAVE računa za vodne usluge može se izvršiti:

  • U prostorijama Odnosa s korisnicima u prizemlju zgrade Međimurskih voda d.o.o. u Ulica Matice hrvatske 10, Čakovec
  • putem emaila: korisnik@medjimurske-vode.hr ili voda@medjimurske-vode.hr
  • poštom na adresu: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Ulica Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec

Više informacija možete dobiti na telefone: + 385 40/373-732 i +385 40/373-733

Da bismo unaprijedili pouzdanost i brzinu dostave mjesečnih računa korisnicima vodnih usluga, Međimurske vode omogućavaju Vam dostavu računa putem Vaše e-mail adrese i primanje računa u pdf. obliku. Ovaj način dostave računa omogućava se korisnicima koji nisu obveznici primanja e-računa, dakle za potrošače u kategoriji domaćinstva – fizičke osobe.

Za aktiviranje ovog načina dostave potrebno je ispuniti zahtjev za dostavu računa za vodne usluge putem e-maila, koji se nalazi na web stranici Međimurskih voda d.o.o. pod Zahtjevi i obrasci ili obrazac možete dobiti u Međimurskim vodama d.o.o. Odnosi s korisnicima, u prizemlju zgrade u ulici Ulica Matice hrvatske 10, Čakovec.

Navedeni zahtjev sa svim popunjenim podacima, možete dostaviti:

  • na e-mail: korisnik@medjimurske-vode.hr (skenirani dokument)
  • putem pošte na adresu: Međimurske vode d.o.o., Ulica Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec,
  • ili osobno dostavite u Međimurske vode d.o.o. Odnosi s korisnicima, u prizemlju zgrade u Ulici Matice hrvatske 10, Čakovec.
Digitalno možete primati račun putem Keks pay aplikacije, ukoliko aktivirate navedenu uslugu Keks pay režije. Putem te aplikacije možete jednostavno i brzo i bez naknade plaćati svoj račun, a ujedno imate i dostavu računa u pdf.obliku, dakle digitalno, što isključuje dostavu računa u printanom obliku.
Skip to content