Vodne usluge na E-građani

Portal e-Građani Vlade Republike Hrvatske pruža informacije i elektroničke usluge građanima i poduzetnicima te omogućuje brzu i jednostavnu komunikaciju s javnom upravom.

Tako portal e-usluga pruža građanima pregled usluga koje pružaju tijela javnog sektora, a jedno od tih tijela javnog sektora su Međimurske vode d.o.o. Čakovec koje pružaju sve informacije o vodnim uslugama na: Vodne usluge Međimurskih voda

Usluga je namijenjena fizičkim osobama – korisnicima vodnih usluga (na koga glasi račun vodnih usluga).

Ako imate vjerodajnicu za prijavu na e-Građani potrebno je u Međimurskim vodama, za potrošno mjesto, imati prijavljen OIB vlasnika potrošnog mjesta.

Time vam se omogućava pristup u svako doba u pregled zaduženja i uplata za vodne usluge, pregled upisanih stanja brojila, pregled svih računa i ispis računa.
Svakoga dana može se pratiti stanje usluge proknjiženo do datuma obrađenog prethodnog radnog dana.

Sve vam to daje veću preglednost i informiranost o vašem računu i korištenju vodnih usluga.

Skip to content