Odluka o cijeni vodnih usluga

Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine – vrijedile su od 01.01.2011. do 31.12.2020.

Odluka od 20.06.2013. godine

Odluka od 26.07.2013. godine

Odluka od 06.09.2013. godine

Odluka od 03.10.2013. godine

Skip to content