Antikorupcijski plan

Međimurske vode kao trgovačko društvo u javnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne samouprave u području sprječavanja korupcije provode Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) za razdoblje 2021.-2022. godine.

Slijedom toga, Međimurske vode izradile su Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za razdoblje od 2023. do 2024. te se aktivno provodi ispunjenje zacrtanih ciljeva i mjera.

Međimurske vode prepoznale su potrebu jačanja antikorupcijskih aktivnosti u cilju jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti na razini trgovačkih društava te su utvrdile i donijele Strategiju i postupke za otkrivanje prijevara i korupcije u društvu Međimurske vode od dana 01.02.2017. te Izmjene i dopune Strategije i postupaka za otkrivanje prijevara i korupcije u društvu Međimurske vode d.o.o. od dana 31.03.2020.

Strategija, politika i postupci zaštite od prijevara i korupcije uspostavljeni su u društvu Međimurske vode d.o.o. s ciljem definiranja i uspostavljanja okruženja i preduvjeta za prevenciju i odvraćanje od prijevarnih i koruptivnih radnji te otkrivanja i provedbe istrage o aktivnostima prijevare i korupcije unutar Društva.

Preventivno antikorupcijsko djelovanje zahtijeva organizaciju sustava prema principima dobrog upravljanja koji podrazumijevaju odgovornost, učinkovitost, transparentnost, otvorenost, participativnost, osjetljivost i pravičnost institucija.

Skip to content