Čišćenje/odštopavanje priključka na javni sustav odvodnje

Međimurske vode d.o.o. Čakovec obavljaju uslugu odštopavanja Vaše interne kanalizacije specijalnim vozilom za čišćenje kanalizacije.

Više o narudžbi i cjeniku ove usluge na linku

Sustav interne odvodnje je sustav koji je spojen na sustav javne odvodnje preko kanalizacijskog priključka.

Otpadne vode ispuštaju se iz sustava interne odvodnje u sustav javne odvodnje u pravilu putem jednog kanalizacijskog priključka.

Na kanalizacijskom priključku se u pravilu, nalazi kontrolno okno na mjestu spoja sustava interne odvodnje s priključkom.

Sustav interne odvodnje gradi i održava o svom trošku vlasnik građevine ili druge nekretnine u kojoj nastaju otpadne vode.

Da biste zaštitili svoj sustav interne odvodnje i izbjegli zaštopavanja kanalizacijskih cijevi, potrebno je provoditi pravilno zbrinjavanje otpadnih voda tako da u vaše odvode ne bacate slijedeće:

Vlažne maramice, papirnati ručnici, pelene, higijenski ulošci, prezervativi, zubni konac; Na tržištu se nude razne vrste vlažnih maramica, svaka s određenom namjenom: baby vlažne maramice, kozmetičke, intimne, antibakterijske, antistatičke za brisanje prašine, za brisanje stakla i kompjutora itd. Svima je zajedničko da nisu razgradive i vrlo često u cijevi se nakupljaju i naprave čep te slijedeći put kad pustite vodu nastat će poplava izazvana povratom vode iz odvoda. Samo toaletni papir i toaletne vlažne maramice su razgradive i sigurne za vaše odvodne cijevi. Svemu ostalom je mjesto u kanti za smeće.

Masti, ulja i masnoće
Nikad ih ne bi trebali izlijevati u sudoper ili umivaonik jer također mogu dovesti do začepljenja vaših odvoda. Masti se lijepe za unutrašnje površine odvodnih cijevi, skrute se s vremenom i na njih se lijepe sitni komadići hrane ili ostalih tvari koje ubacujete u odvode. Ulijevanje vruće vode ili deterdženta nakon što ulijete masnoću kroz odvod pomoći će samo djelomično. Dosadašnje iskustvo čišćenja odvodnih cijevi specijalnim strojem za čišćenje i odštopavanje kanalizacije pokazalo je da je masti gotovo nemoguće razbiti i ukloniti sa stjenke cijevi. U nekim slučajevima brži i jeftiniji postupak za rješenje ovog problema bio je zamjena odvodnih cijevi. Najbolji način za zbrinjavanje masti i masnoća je ostaviti ih da se skrute, pomiješati sa apsorpcijskim materijalima i zatim odložiti u kantu za ostali otpad. Otpadna ulja treba uliti u bocu ili kanistar i odvesti na reciklažno dvorište.

Opasne kućanske tvari kao što su motorna ulja, pesticidi, boje, otapala, kemikalije, naftni derivati, lakovi
Nikad se ne smiju izlijevati kroz odvod. Sve ove tvari vrlo su otrovne i mogu uzrokovati dugoročne štete za okoliš. Zbrinite ove tvari kontaktiranjem najbližeg centra za zbrinjavanje opasnog kućanskog otpada, gdje ti i drugi kućanski predmeti moraju biti zbrinuti.

Farmaceutski proizvodi, lijekovi
takve proizvode najčešće zbrinjavamo nepravilno, bacajući ih u smeće ili u kanalizaciju. Ovakav vid zbrinjavanja farmaceutskog otpada najčešće je posljedica neznanja i neinformiranosti o tome što uraditi s takvim lijekovima. Nepravilno zbrinjavanje takvog otpada ima za posljedicu zagađivanje okoliša što uvelike utječe na ekosistem, lijekovi sadrže kemikalije koje nisu biorazgradive. Najbolji način odlaganja ovakvih stvari je odnijeti ih u ljekarnu da se zbrinu na siguran način. Sve ljekarne imaju kontejner za skupljanje starih lijekova.

Ostaci hrane
osobito talog od kave, sitni komadići hrane, sitne ljuske od jaja nikako ne bi trebali završiti u vašem odvodu, a osobito u kombinaciji s mastima skrutnutim na stjenkama vaših odvodnih cijevi. Koristite mrežicu za sudoper, da pokupi preostale komadiće hrane od pranja posuđa. Ispraznite mrežicu u kantu za ostali otpad, a biljne ostatke hrane pripremite za kompost. Najbolji način da se riješite ostataka hrane je da kompostirate, čime dobivate kvalitetno gnojivo. Ukoliko nemate vrt, biorazgradivi otpad odložite u vreće “samo za zeleni otpad i drvenu ambalažu“ ili u kante za biorazgradivi otpad.

Kosa, dlake, perje i ostali animalni otpad
Nakon nekog vremena, primijetiti ćete da voda teče vrlo sporo kroz odvod. Razlog tome su kosa i dlake koje se uhvate za cijevi i zadrže na njima s drugim tvarima (šamponima, ostacima sapuna, paste za zube) koje se izlijevaju niz odvod. Vrlo ih je teško izvaditi iz cjevovoda. Mnogi koriste jaka kemijska sredstva koja zapravo mogu naškoditi cijevima. Zato držite dlake podalje od cijevi, koristeći mrežice u vašoj kadi i tuš kabini da zadrže ostatke dlaka od tuširanja, te ih pokupite i odložite u kantu za ostali otpad.

Higijenski pijesak za kućne ljubimce i građevinski otpad
Iako nam se čini da higijenski pijesak za kućne ljubimce možemo bacati u WC školjku, nismo ni svjesni da time izazivamo velike probleme za odvodni sustav. Uobičajeni higijenski pijesak napravljen je od gline, a kad glini dodamo vodu nastaje smjesa koja se taloži u cijevima stvarajući pritom sediment sličan betonu. Ako nije od gline, gotovo sav higijenski pijesak rađen je da apsorbira tekućinu. Postoji i mogućnost korištenja pijeska za koji je rečeno da se može bacati u školjku, da je biorazgradiv. Međutim čak i ova vrsta pijeska ima mogućnost začepljenja vaših cijevi. Isto tako i građevinski materijal (cement, pijesak, šljunak) začepit će vaše odvodne cijevi. Nakupljene količine takvog otpada ostaju u cijevima i voda ih ne može isprati.

U skladu sa Odlukom o odvodnji otpadnih voda te Općim uvjetima isporuke vodnih usluga, u sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne tvari kojima se ugrožava: predviđeni hidraulički režim toka odvodnje otpadnih voda, strukturalna stabilnost objekata sustava javne odvodnje, rad crpki i ostale opreme, tekući nadzor i održavanje objekata sustava javne odvodnje te zdravlje ili život radnika koji rade na održavanju sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne tvari ukoliko se njihovim ispuštanjem povećavaju troškovi održavanja sustava odvodnje, odnosno troškovi pročišćavanja otpadnih voda.
U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati tvari koje miješanjem s otpadnom vodom u sustavu javne odvodnje stvaraju koloidne ili suspendirane čestice, te pospješuju sedimentaciju kako u sustavu javne odvodnje tako i u prijemniku.

Nadalje, u sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati i otrovne tvari (u krutom, tekućem ili plinovitom stanju), zapaljive ili eksplozivne tvari, tvari onečišćene patogenim bakterijama i virusima, radioaktivne tvari, organska otapala, nafta i njezini derivati i tvari koje mogu same ili u reakciji s drugim tvarima ometati proces pročišćavanja otpadnih voda.

Fizičke i pravne osobe koje moraju imati uređaj za predpročišćavanje otpadnih voda obvezne su prema važećem Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda i vodopravnoj dozvoli kontrolirati kvalitetu ulazne (nepročišćene) i ispuštene (pročišćene) otpadne vode putem ovlaštenog laboratorija na pokazatelje prema navedenom Pravilniku.

Analitička izvješća o kvaliteti otpadne vode čuvaju se najmanje 5 godina od dana uzorkovanja, a na zahtjev javnog isporučitelja vodne usluge, analitička izvješća o kvaliteti otpadne vode moraju se dostaviti javnom isporučitelju vodne usluge.

Prije ispuštanja u sustav javne odvodnje potrebno je predpročišćavati otpadne vode:

  • tehnološke otpadne vode kojima koncentracija opasnih i drugih tvari prekoračuje dopuštene granične vrijednosti emisija otpadnih voda propisane važećim Pravilnikom,
  • vode s površina uređenih za pranje vozila, mehaničarskih i bravarskih radionica za popravak motornih i drugih vozila, preko taložnica za krute tvari i odjeljivača za masti, ulja i tekuća goriva, a sadržaj istih zbrinjavaju se putem ovlaštene osobe,
  • vode iz skladišta i pogona koji u svom proizvodnom procesu skladište i/ili koriste ulja masti, boje, lakove, tekuće gorivo, otapala i slične tvari specifično lakše od
  • vode, preko odgovarajućih odjeljivača, a sadržaj istih zbrinjavaju se putem ovlaštene osobe,
  • vode iz restorana i kuhinja javne ishrane sa sadržajem prekomjerne masnoće, ulja, krutih i plivajućih ostataka hrane, putem odgovarajućih odjeljivača masti i ulja a sadržaj istih zbrinjavaju se putem ovlaštene osobe.
Skip to content