Sjednice Nadzornog odbora

27. sjednica

Održana je 27. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, dana 20.02.2024. godine (utorak), u 10,00 sati, u sjedištu MEĐIMURSKIH VODA d.o.o. u Čakovcu, Ul.

26. sjednica

Održana je 26. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, dana 13.02.2024. godine (utorak), u 10,00 sati, u sjedištu MEĐIMURSKIH VODA d.o.o. u Čakovcu, Ul.

25. sjednica

Održana je 25. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, dana 31.01.2024. godine (srijeda), u 10,00 sati, u MEĐIMURSKIM VODAMA d.o.o. Čakovec, Ul. Matice hrvatske

24. sjednica

Održana je 24. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, dana 19.12.2023. godine (utorak), u 10,00 sati, u sjedištu MEĐIMURSKIH VODA d.o.o. u Čakovcu, Ul.

23. sjednica

Održana je 23. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, dana 16.11.2023. godine (četvrtak), u 10,00 sati, u sjedištu MEĐIMURSKIH VODA d.o.o. te su donijete slijedeće odluke

22. sjednica

Dana 29.09.2023. godine održana je 22. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec te su donijete slijedeće odluke: D N E V N I   R

21. sjednica

Dana 14.09.2023. godine održana je 21. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, te su donijete slijedeće odluke: D N E V N I   R

20. sjednica

Dana 31.08.2023. godine održana je 20. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, te su donijete slijedeće odluke: D N E V N I   R

19. sjednica

Dana 15.06.2023. godine održana je 19. sjednica Nadzornog odbora MEĐIMURSKIH VODA d.o.o.  te su donijete slijedeće odluke: D N E V N I   R E

18. sjednica

Dana  05.05.2023. godine održana je 18. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. te su donijete slijedeće odluke: D N E V N I   R E

Najava 18. sjednice

Najava 18. sjednice Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. za dan  05.05.2023. godine (PETAK), u 10,00 sati, a koja će se održati u zgradi VODOOPSKRBE MEĐIMURSKIH

17. sjednica

Dana 27.02.2023. godine (ponedjeljak) održana je 17. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. te su donijete slijedeće odluke: D N E V N I   R

16. sjednica

Dana 26.01.2023. godine (četvrtak), održana je 16. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, uz sljedeći D N E V N I   R E D

15. sjednica

Dana 19.12.2022. godine (ponedjeljak), s početkom u 10,00 sati održana je 15. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, te su donijete sljedeće odluke D

14. sjednica

Dana 18.10.2022. godine (utorak), u 10,00 sati, održana je 14. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, te su donijete sljedeće odluke D N E

13. sjednica

Dana 31.08.2022. godine održana je 13. sjednica Nadzornog odbora MEĐIMURSKIH VODA d.o.o. Čakovec, te su donijete slijedeće odluke: D N E V N I   R E D

12. sjednica

12. sjednica Nadzornog odbora MEĐIMURSKIH VODA d.o.o. Čakovec, održana je dana 07.07.2022. godine, sa slijedećim dnevnim redom te su donijete sljedeće odluke: D N E V N

11. sjednica

11. sjednica Nadzornog odbora MEĐIMURSKIH VODA d.o.o. Čakovec, održana je dana 04.05.2022. godine, sa slijedećim dnevnim redom te su donijete slijedeće odluke: D N E V N

11. sjednica

11. sjednica Nadzornog odbora MEĐIMURSKIH VODA d.o.o. Čakovec, održana je dana 04.05.2022. godine, sa sljedećim dnevnim redom te su donijete sljedeće odluke: D N E V N

10. sjednica Nadzornog odbora

10. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, 07.04.2022. godine (četvrtak) u 10,00 sati, sjedište Međimurskih voda d.o.o. u Čakovcu, Matice hrvatske 10 (6. kat

9. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda

Dana 31.03.2022. održana je 9. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom: Razgovori sa kandidatima za izbor i imenovanje direktora Međimurskih voda

8. sjednica Nadzornog odbora međimurskih voda

Dana 17.03.2022. održana je 8. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom: Usvajanje zapisnika sa 07. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno Rasprava

3. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o.

Dana 16.11.2021. godine održana je 3. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa sljedećim dnevnim redom: Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno Obavijest svim

27. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. 

Dana 09.07.2021. godine održana je 27. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa sljedećim dnevnim redom: Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno Četverogodišnje izvješće o

Skip to content