Sjednice Nadzornog odbora

12. sjednica

12. sjednica Nadzornog odbora MEĐIMURSKIH VODA d.o.o. Čakovec, održana je dana 07.07.2022. godine, sa slijedećim dnevnim redom te su donijete sljedeće odluke: D N E V N

11. sjednica

11. sjednica Nadzornog odbora MEĐIMURSKIH VODA d.o.o. Čakovec, održana je dana 04.05.2022. godine, sa slijedećim dnevnim redom te su donijete slijedeće odluke: D N E V N

10. sjednica Nadzornog odbora

10. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, 07.04.2022. godine (četvrtak) u 10,00 sati, sjedište Međimurskih voda d.o.o. u Čakovcu, Matice hrvatske 10 (6. kat

9. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda

Dana 31.03.2022. održana je 9. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom: Razgovori sa kandidatima za izbor i imenovanje direktora Međimurskih voda

8. sjednica Nadzornog odbora međimurskih voda

Dana 17.03.2022. održana je 8. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom: Usvajanje zapisnika sa 07. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno Rasprava

3. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o.

Dana 16.11.2021. godine održana je 3. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa sljedećim dnevnim redom: Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno Obavijest svim

27. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. 

Dana 09.07.2021. godine održana je 27. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa sljedećim dnevnim redom: Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno Četverogodišnje izvješće o

24. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o.

Dana 18.12.2020. godine održana je 24. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa sljedećim dnevnim redom: Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno Suglasnost na Plan

23. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda

Dana 24.11.2020. održana je 23. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM: Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno Izvješće o poslovanju za I.

22. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda

Dana 27.08.2020. održana je 22. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM: Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno Izvješće o poslovanju za I.

21. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda 

Dana 15.07.2020. održana je 21. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM: Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno Donošenje Plana poslovanja Međimurskih voda

20. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda

Dana 30.04.2020. održana je 20. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM: Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg

19. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda

Dana 09.04.2020. održana je 19. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM: Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno Informacija o održanoj Skupštini društva

18. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda

Dana 31.01.2020. održana je 18. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM: Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno Suglasnost na Plan poslovanja za

17. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda 

Dana 27.12.2019. održana je 17. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM: Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno, uz ispravku Rebalans Plana

16. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda

Dana 28.11.2019. održana je 16. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM: Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno Izvješće o poslovanju za

15. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda

Dana 19.08.2019. održana je 15. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM: Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno Izvješće o poslovanju za

14. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda 

Dana 18.04.2019. održana je 14. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM: Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg

13. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda

Dana 28.01.2019. održana je 13. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM: Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno Suglasnost na Plan poslovanja

12. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o.

Dana 27.12.2018. održana je 12. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa sljedećim DNEVNIM REDOM Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno Rebalans Plana poslovanja za

11. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda

Dana 23.11.2018. održana je 11. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM: Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno Izvješće o poslovanju za I.

10. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda

Dana 03.09.2018. održana je 10. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM: Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno Izvješće o poslovanju za

Skip to content