Kontakt

Adresa:

MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
Ulica Matice hrvatske 10 40000 ČAKOVEC
Centrala: 040 373 700
E-mail: voda@medjimurske-vode.hr

OIB: 81394716246

Dežurna služba za prijavu kvarova (0-24 sata): 

Strahoninec, Kolodvorska 42
(prilaz iz Zapadne ulice u Čakovcu),
tel. 040 370 730

Besplatni telefon: 0800 313 111
E-mail: prijava.kvarova@medjimurske-vode.hr

Radno vrijeme
Blagajna, Odnosi s korisnicima i Uprava društva:
Ponedjeljak – petak od 07:00 do 15:00 sati

Subote, nedjelje, državni praznici ili blagdani su neradni.

UPRAVA DRUŠTVA - direktor

mr.sc. Sunčana Glavina, dipl.oec.
tel. 040 373 770
e-mail: tajnica@medjimurske-vode.hr
e-mail: voda@medjimurske-vode.hr

Ured direktora

Alenka Koroš – Miholček, voditeljica ureda direktora
tel. 040 373 770
e-mail: tajnica@medjimurske-vode.hr

IT odjel

Nevenka Grošanić – Voditeljica IT odjela
tel. 040 373 740
e-mail: nevenka.grosanic@medjimurske-vode.hr

 

SEKTOR VODNIH USLUGA
(83 zaposlenika)

Dragutin Vadlja – Rukovoditelj Sektora vodnih usluga
tel. 040 370 733
e-mail:
dragutin.vadlja@medjimurske-vode.hr

TEHNIČKO-RAZVOJNI SEKTOR
(29 zaposlenika)

Dario Ban – Rukovoditelj Tehničko-razvojnog  sektora
tel. 040 373 710
e-mail: 
dario.ban@medjimurske-vode.hr

SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA
(16 zaposlenika)

Ivana Hrženjak – Rukovoditeljica Sektora ekonomskih poslova
tel. 040 373 738
e-mail:
ivana.hrzenjak@medjimurske-vode.hr

SEKTOR OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA
(29 zaposlenika)

Biserka Mavrin-Veinović- Rukovoditeljica Sektora općih i pravnih poslova
tel. 040 373 762
e-mail:
biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr

Vodoopskrba

Denis Višnjić – Voditelj odjela Vodoopskrbe
tel. 040 370 736
e-mail: 
denis.visnjic@medjimurske-vode.hr  

Tehnički odjel

Bruno Palašek – Voditelj Tehničkog odjela
tel: 040 370 738
e-mail:
bruno.palasek@medjimurske-vode.hr 

Računovodstvo i financije

Danijela Pongrac – Voditeljica odjela Računovodstvo i financije
tel. 040 373 736
e-mail:
danijela.pongrac@medjimurske-vode.hr

Opći i pravni poslovi

Sonja Breka Tkalec – Voditeljica odjela Opći i pravni poslovi
tel. 040 373 719
e-mail:
sonja.brekatkalec@medjimurske-vode.hr

Odvodnja

Nevenko Tkalčec – Voditelj odjela Odvodnje
tel. 040 364 710
e-mail: 
nevenko.tkalcec@medjimurske-vode.hr

Priprema i vođenje investicija

Lidija Car – Voditeljica odjela Priprema i vođenje investicija
tel. 040 373 712
e-mail: 
lidija.car@medjimurske-vode.hr

Nabava i skladište

Željko Bedić – Voditelj odjela Nabava i skladište
tel. 040 373 755
e-mail:
zeljko.bedic@medjimurske-vode.hr

Odnosi s korisnicima

Dejan Taradi – Voditelj odjela Odnosi s korisnicima
tel. 040 373 732
e-mail:
dejan.taradi@medjimurske-vode.hr 
korisnik@medjimurske-vode.hr

Pročišćavanje otpadnih voda

Dražen Golub – Voditelj odjela Pročišćavanje otpadnih voda
tel. 040 364 734
e-mail: 
drazen.golub@medjimurske-vode.hr

Izvođenje priključaka

Marko Golubić – Voditelj odjela Izvođenje priključaka
tel. 040 373 714
e-mail: 
marko.golubic@medjimurske-vode.hr

Laboratorij

Nada Glumac – Voditeljica odjela Laboratorij
tel. 040 364 733
e-mail:
nada.glumac@medjimurske-vode.hr

Održavanje vozila

Željko Trupković – voditelj voznog i strojnog parka
tel. 040 370 734
e-mail:
zeljko.trupkovic@medjimurske-vode.hr

Skip to content