Kontakt

Adresa:

MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
Ulica Matice hrvatske 10 40000 ČAKOVEC
Centrala: 040 373 700
E-mail: voda@medjimurske-vode.hr

Dežurna služba za prijavu kvarova (0-24 sata): 

Strahoninec, Kolodvorska 42
(prilaz iz Zapadne ulice u Čakovcu),
tel. 040 370 730

Besplatni telefon: 0800 313 111
E-mail: prijava.kvarova@medjimurske-vode.hr

Radno vrijeme
Blagajna, Odnosi s korisnicima i Uprava društva:
Ponedjeljak – petak od 07:00 do 15:00 sati

Subote, nedjelje, državni praznici ili blagdani su neradni.

Uprava društva - direktor

mr.sc. Sunčana Glavina, dipl.oec.
tel. 040 373 770
e-mail: tajnica@medjimurske-vode.hr
e-mail: voda@medjimurske-vode.hr

Tajnica direktora:

Alenka Koroš-Miholček
tel. 040 373 770
e-mail: tajnica@medjimurske-vode.hr

Tehnički direktor

Dario Ban, dipl.ing.
tel. 040 373 710
e-mail: dario.ban@medjimurske-vode.hr

Voditeljica Pravnih i općih poslova

Biserka Mavrin – Veinović, dipl. iur.
tel. 040 373 762
e-mail: biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr 

Voditelj Nabave

Željko Bedić, dipl.oec.
tel. 040 373 755
e-mail: zeljko.bedic@medjimurske-vode.hr

Voditelj Vodoopskrbe

Dragutin Vadlja, dipl.ing.građ.
tel. 040 370 733
e-mail: dragutin.vadlja@medjimurske-vode.hr

Voditelj Odvodnje otpadnih voda

Nevenko Tkalčec, mr.sig.
tel. 040 364 710
e-mail: nevenko.tkalcec@medjimurske-vode.hr

Voditelj Pročišćavanja otpadnih voda

Dražen Golub, ing.rač.
tel. 040 364 734
e-mail: drazen.golub@medjimurske-vode.hr

Voditeljica Upravljanja projektima

Lidija Car, dipl.ing.
tel. 040/373-712
e-mail:  lidija.car@medjimurske-vode.hr

Voditelj Odnosa s korisnicima

Dejan Taradi, dipl. oec.
tel. 040 373 732
e-mail: dejan.taradi@medjimurske-vode.hr i korisnik@medjimurske-vode.hr

 

Voditeljica Financija i računovodstva

Violeta Baksa, mag. oec.
tel. 040 373 737
e-mail: violeta.baksa@medjimurske-vode.hr

Voditeljica Računovodstva

Danijela Pongrac, mag.oec.
tel. 040 373 736
e-mail: danijela.pongrac@medjimurske-vode.hr

Voditeljica Laboratorija

mr. sc. Nada Glumac, dr.vet.
tel. 040 364 733
e-mail: nada.glumac@medjimurske-vode.hr

Voditeljica Informatike

Nevenka Grošanić, univ.spec.oec.
tel. 040 373 740
e-mail: nevenka.grosanic@medjimurske-vode.hr

Skip to content