E-račun

Elektronički računi za građane

Međimurske vode d.o.o. račune za građane izdaju i u elektroničkom obliku. Elektronički računi mogu se primati putem besplatnih servisa banaka i servisa ePošta.

Prijave na servise banaka, građani mogu predavati i ukidati putem internetskog bankarstva kod svoje banke. Korištenjem ovog servisa, građani u svoje internetsko bankarstvo za svaki račun Međimurskih voda za vodne usluge dobivaju popunjen nalog za plaćanje, a na prijavljenu elektroničku adresu račun u PDF formatu. Nalog prilikom plaćanja trebaju samo potpisati prema pravilima banke. Sve detaljnije informacije o tome, građani mogu provjeriti kod svoje banke.

Za servis ePošta prijave se predaju u poštanskim uredima, a dodatne informacije građani mogu provjeriti i na internetskoj stranici www.eposta.hr. Kod ovog načina primanja računa može se koristiti kartično plaćanje.

Prijave u ove servise su besplatne, a transakcije za svaki nalog za uplatu banke i pošta naplaćuju po svojim tarifama.

Elektronički računi za gospodarske subjekte

Međimurske vode d.o.o. su obveznik primanja računa od gospodarskih subjekata i slanja računa gospodarskim subjektima u propisanom elektroničkom obliku. Primanje ovih elektroničkih računa prilagođeno je svim aktualnim propisima i svim informacijskim posrednicima koje odobrava nadležno ministarstvo.
Skip to content