Kodeks etike u poslovanju

Međimurske vode utvrdile su osnovna etička pravila ponašanja svih zaposlenika u Društvu radi utvrđivanja i promoviranja temeljnih etičkih vrijednosti u poslovnim odnosima, međusobnim odnosima zaposlenika te odnosima prema korisnicima vodnih usluga.

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. posluju u javnom interesu, naročito poštujući i razvijajući osnovne vrijednosti kao što su poštenje, pravičnost, odgovornost, integritet, kvaliteta usluga, javnost i transparentnost rada, poduzetnost, timski rad i druge vrijednosti.

Temeljna načela koja se promoviraju Etičkim kodeksom su:

 • povjerenje i kolegijalnost,
 • zakonitost i stručnost u radu,
 • timski rad i profesionalna komunikacija,
 • uvažavanje potreba korisnika vodnih usluga,
 • izbjegavanje i prevencija sukoba interesa,
 • odgovorno upravljanje imovinom, poslovnim financijama i postupkom nabave,
 • povjerljivost osobnih podataka i informacija o poslovanju,
 • izbjegavanje primanja i davanja darova.


Uprava društva potiče etičko ponašanje u organizaciji definiranjem i objavom pravila ponašanja i pozitivnim primjerom svakog zaposlenika u hijerarhiji.

Prijave za postupanje protivno Etičkom kodeksu Međimurskih voda podnose se Povjereniku za etiku, pisanim putem na:

 • voda@medjimurske-vode.hr
 • MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
  Ulica Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec
 • Ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik na Informacijama Međimurskih voda u zgradi Uprave, Ulica Matice hrvatske 10, Čakovec
Skip to content