Obročno plaćanje priključka

UVJETI PLAĆANJA IZVOĐENJA PRIKLJUČKA NA VODOOPSKRBNI SUSTAV I SUSTAV ODVODNJE

A)

Domaćinstvima (fizičkim osobama) i drugim korisnicima koji podnesu Međimurskim vodama d.o.o. zahtjev za priključenje na vodoopskrbni sustav odnosno sustav odvodnje i sklope s Međimurskim vodama d.o.o. Ugovor o izvođenju priključka na vodoopskrbni sustav odnosno sustav odvodnje, najkasnije do 31.12.2024. godine, odobravaju se sljedeći uvjeti plaćanja:

1. Domaćinstva ( fizičke osobe ) – prema predračunskom troškovniku

a) za plaćanje u cijelosti u roku 8 dana od sklapanja ugovora – 10 % popusta

b) do 12 mjesečnih rata, s tim što se prva rata uvećava za PDV – 5 % popusta

c) do 24 mjesečnih rata, s tim da se prva rata uvećava za PDV – bez popusta

2. Ostali korisnici – prema predračunskom troškovniku

a) za plaćanje u cijelosti u roku 8 dana od sklapanja ugovora – 5 % popusta

b) do 6 mjesečnih rata, s tim da se prva rata uvećava za PDV – bez popusta.

B)

Domaćinstvima (fizičkim osobama) koji su s Međimurskim vodama d.o.o. 2003. – 2005. god., sklopili ugovor o plaćanju naknade za priključenje na sustav javne odvodnje i po sklopljenom ugovoru u cijelosti platili naknadu za priključenje i koji s Međimurskim vodama d.o.o. sklope ugovor o izvođenju priključka na sustav javne odvodnje, najkasnije do 31.12.2024. godine, odobravaju se sljedeći uvjeti plaćanja :

a) za plaćanje u cijelosti u roku 8 dana od sklapanja ugovora – 30 % popusta

b) do 12 mjesečnih rata, s tim što se prva rata uvećava za PDV – 20 % popusta

c) do 24 mjesečnih rata, s tim da se prva rata uvećava za PDV – 10 % popusta

 

Skip to content