Organizacija rada

Međimurske vode d.o.o. Čakovec su trgovačko društvo organizirano za pružanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Međimurske županije (uslužno područje 1 u Republici Hrvatskoj).

Vodne usluge su djelatnosti od općeg interesa i obavljaju se kao javna služba te su od interesa za Republiku Hrvatsku i za jedinice lokalne samouprave koje su ujedno i vlasnici Međimurskih voda.

Međimurske vode d.o.o. Čakovec posluju na tri lokacije:

 1. Sjedište Međimurskih voda nalazi se na adresi: Matice hrvatske 10, Čakovec (Uprava društva, Odnosi s korisnicima, Blagajna, Računovodstvo i financije, Priprema i vođenje investicija, Nabava, Opći i pravni poslovi, IT odjel).
  Radno vrijeme: PONEDJELJAK – PETAK 07:00-15:00 sati
  Subote, nedjelje, državni praznici ili blagdani su neradni.
  Telefon centrala: + 385 40 373 700
  E-mail: voda@medjimurske-vode.hr
 2. Vodoopskrba, Tehnički odjel, Izvođenje priključaka, Održavanje vozila se nalazi na adresi Strahoninec, Kolodvorska 42 (prilaz iz Zapadne ulice u Čakovcu)
  Radno vrijeme: PONEDJELJAK – NEDJELJA u smjenama, I. smjena ( 6:00 – 14:00 sati) i II. smjena (14:00 – 22:00 sati), a
  Dežurna služba za prijavu kvarova radi od 0:00-24:00 sata:
  Telefon: + 385 40 370 730
  Besplatni telefon: 0800 313 111
  E-mail: prijava.kvarova@medjimurske-vode.hr 
  Na Vodocrpilištu Nedelišće, Čakovečka bb, Nedelišće, zaposlenici Vodoopskrbe rade u smjenama od 0,00 -24,00 sata.
 3. Odvodnja otpadnih vodaPročišćavanje otpadnih voda i Laboratorij ( pitke i otpadne vode) nalaze se na adresi: Pročistač otpadnih voda Čakovec, Preloška 169, Čakovec 
  Radno vrijeme: PONEDJELJAK – PETAK 07:00-15:00 sati
  Dežurni zaposlenici rade od 0:00 -24:00 sata
  Telefon: + 385 40 364 700
  E-mail: procistac@medjimurske-vode.hr
 

Međimurske vode su kao isporučitelj vodnih usluga usmjerene na daljnji razvoj vodno komunalne infrastrukture, izgradnjom prvenstveno sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na područjima gdje još nije izgrađen, jer je javni sustav vodoopskrbe u stanju visoke pokrivenosti na cijelom uslužnom području. Uvijek se vodimo time da projekti izgradnje infrastrukture budu financirani bespovratnim sredstvima Europske Unije.

Društvo je usmjereno i na održavanje i unaprjeđenje postojećih sustava (za vodoopskrbu i odvodnju) radi pružanja trajne, učinkovite, i kvalitetne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje, na zadovoljstvo korisnika vodnih usluga, osiguravajući održiv razvitak i stalno povećanje broja korisnika.

Međimurske vode d.o.o., su s danom 31.12.2020., zapošljavale 160 radnika.

Analiza radnika po spolu pokazuje da su muškarci zastupljeni u 80 % (128 radnika), a žene u 20 % (32 radnice) od ukupnog broja radnika (160) u 2020. godini.

Veća zastupljenost muških radnika može se opravdati specifičnim poslovima s posebnim uvjetima rada na održavanju vodoopskrbe i odvodnje.

Grafikon: Broj radnika po spolu
Žene 20%
Muškarci 80%

Analiza dobi i staža radnika

Prosječna dob radnika na kraju 2020. godine iznosila je 43 godine i 11 mjeseci.
Prosjek staža radnika u društvu je 12 godina i 6 mjeseci.
Prosječni ukupni radni staž radnika iznosi 20 godinu i 9 mjeseci.
Analiza stručne spreme radnika

Radnici iz najviše stručne skupine (VSS, VŠS) čine ukupno 38,12 % zaposlenih radnika, a obavljaju poslove voditelja odjela i odsjeka, te određene stručne poslove u svim organizacijskom jedinicama. Poslijediplomski studij (stručni, specijalistički, znanstveni) ima završeno 8 radnika (5 %).

Najviše radnika (58 13%) je u skupini srednje stručne spreme (KV, VKV, SSS) koji uz potrebna dodatna stručna usavršavanja obavljaju izvršne stručne poslove održavanja sustava vodoopskrbe i odvodnje, te administrativnih poslova.

Polukvalificirani radnici i nekvalificirani radnici (3,75 %), uz potrebna osposobljavanja, obavljaju pomoćne poslove održavanja sustava vodoopskrbe i odvodnje te zajedničkih poslova.

Tablica: Stručna sprema radnika

Stručna sprema
Broj radnika
% radnika
% radnika
NKV
5
3,13
3,75
PKV
1
0,62
KV
4
2,50
58,13
SSS
88

55,00

VKV
1
0,63
VŠS
22
13,75
38,12
VSS
17
10,62
VSS (mr., univ. spec.)
19
11,88
VSS (mr. sc.)
2
1,25
VSS (dr. sc.)
1
0,62
Ukupno
160
100 %
100 %

Organizacijski su Međimurske vode d.o.o. ustrojene na sljedeći način:

Skip to content