Aglomeracija Mursko Središće dobiva pročistač otpadnih voda

ČAKOVEC, 16. lipnja 2020. – “Današnjim svečanim potpisivanjem Sporazuma za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Mursko Središće završava postupak javne nabave za 6. komponentu aglomeracije Mursko Središće, čime je aglomeracija u potpunosti ugovorena”, rekao je direktor Međimurskih voda, Vladimir Topolnjak. Sporazum je sklopljen između Međimurskih voda d.o.o. s jedne strane i Zajednice ponuditelja Izgradnja d.o.o. Domašinec kao nositelj zajednice Izvođača i Loveco d.o.o. Rijeka kao član zajednice Izvođača, a sufinancira se sredstvima Europske unije u sklopu Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014.-2020. Ugovorena cijena je 53.351.570,53 kn, uvećana za pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost. Za zajednicu Izvođača Sporazum je potpisala Maja Ovčar Jambrošić, direktorica Izgradnje d.o.o.

Izgradnjom Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće bit će omogućeno pročišćavanje otpadnih voda s područja aglomeracije Mursko Središće uključujući i područje prethodno definirane aglomeracije Sveti Martin na Muri. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Mursko Središće gradit će istočno od grada Mursko Središće na lokaciji zvanoj „Zalešće“, bit će kapaciteta 12 000 ES (ekvivalent stanovnika) s III. stupnjem pročišćavanja,  što podrazumijeva uklanjanje krutih i otopljenih onečišćujućih tvari u otpadnim vodama na vrijednosti propisane Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN26/2020) tj. suspendirane tvari na 35mg/l, KPK na 125mg/l, BPK5 na 25mg/l, fosfora na 2mg/l i dušika na 15mg/l. Obrada mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda odvijat će se aerobnom stabilizacijom i dodatnom biološkom obradom kroz polja za ozemljavanje biljkom Phragmitus australis koja se koristi za dehidraciju i mineralizaciju, a  izdvojen fosfor i dušik kao nutrijent koriste za rast i razvoj biljke te na taj način izdvojen mulj dodatno mineraliziraju.  

Predviđeni rok za kompletan završetak radova je 23 mjeseca od potpisivanja ugovora, što uključuje projektiranje, izgradnju, testove po dovršetku, pokusni rad  te puštanje u pogon.

Uređaj će pročišćavati sanitarne otpadne vode sa područja grada Mursko Središće (naselja Mursko Središće, Peklenica i Hlapičina) te općine Sveti Martin na Muri (naselja Žabnik, Marof, Vrhovljan, Sveti Martin na Muri, Brezovec, Jurovec, Lapšina i Čestijanec), općine Selnica (Selnica-dio) i općine Vratišinec (naselja Vratišinec i Gornji Kraljevec). Izgradnja sustava odvodnje započela je 16. rujna 2019. godine. U sklopu izgradnje sustava odvodnje izvode se besplatni kanalizacijski priključci za sve potpisane ugovore o priključenju na sustav javne odvodnje, ukupno za oko 3000 domaćinstava.

Nakon provedenih postupaka javne nabave predvidiva vrijednost svih radova, usluga i opreme aglomeracije Mursko Središće je 253.000.000,00 kn bez PDV-a, od čega su 70,84% bespovratna sredstva EU-a, 12,64% Državni proračun, 12,64% Hrvatske vode, 3,88% jedinice lokalne samouprave.

„Riječ je o jednoj o značajnijih investicija koja će kad bude gotova unaprijediti područje zaštite voda i okoliš u cjelini u ovom području. Ministarstvo ima dugogodišnju vrlo dobru suradnju s Međimurskim vodama, o čemu govori i razvijenost javne odvodnje na ovom području“, rekla je Vesna Trbojević, načelnica Sektora djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje Ministarstva zaštite okoliša i energetike. „Nakon 6 i pol godina ulazimo u finale projekta. Radovi su već počeli na aglomeraciji. Iako je naš teret velik za sufinanciranje, mi smo ponosni što smo dobili sredstva i projekt jer se takvi projekti rade jednom u sto godina“, dodao je Dražen Srpak, gradonačelnik Murskog Središća.

Skip to content