AGLOMERACIJA MURSKO SREDIŠĆE – izgradnja sustava odvodnje – informacije o kontaktima za radove na gradilištima

Poštovani građani,

Obavještavamo vas da radove na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda na području Aglomeracije Mursko Središće izvodi tvrtka Tegra d.o.o. Čakovec sa svojim podizvoditeljima, te vas upućujemo da se za sve eventualne probleme na gradilištima obratite direktno predstavnicima izvođača na gradilištu, na niže navedene kontakte, a u uredovno vrijeme moguće je kontaktirati i predstavnike naručitelja, Međimurske vode d.o.o. Čakovec, također na niže navedene kontakte.

Kontakt osobe za radove na gradilištu te eventualne upite i primjedbe od strane krajnjih korisnika su:

Vlado Dražanić, ing.geot., Inženjer gradilišta, mob: 098/465 449, mail: vlado.drzanic@tegra.hr

Miroslav Žganec,  ing. okoliša., pomoćnik Inženjera gradilišta, mob: 091/620 1106, mail: miroslav.zganec@tegra.hr

Mario Topličanec, građ.tehn., poslovođa, mob: 098/297 876, mail: mario.toplicanec@tegra.hr

Osobe za kontakt od strane Naručitelja u uredovno radno vrijeme, radnim danom od 7:00h do 15:00h, su:

Kristijan Vuk, struč.spec.ing.aedif., Voditelj projekta i voditelj za radove u naselju Mursko Središće, tel: 040/373-725, mail: kristijan.vuk@medjimurske-vode.hr

Dalibor Jezernik, ing.građ., voditelj za radove u naseljima Hlapičina, Sveti Martin na Muri, Brezovec, Čestijanec, Jurovec i Lapšina, tel: 040/373-722, mail: dalibor.jezernik@medjimurske-vode.hr

Nikola Trupković, mag.ing.aedif., voditelj za radove naseljima Peklenica, Vratišinec i Gornji Kraljevec, tel: 040/373-723, mail: nikola.trupkovic@medjimurske-vode.hr

Petra Kos, mag.ing.geoing., voditelj za radove u  naseljima Marof, Vrhovljan, Žabnik i Selnica, tel: 040/373-748, mail: petra.kos@medjimurske-vode.hr

Marko Golubić, bac.ing.evol.sust., kontakt osoba zadužena za kućne priključke u svim naseljima, tel: 040/373-714, mail: marko.golubic@medjimurske-vode.hr

Skip to content