Čakovec, 16. ožujka 2016. – Generalni direktor Hrvatskih voda, Ivica Plišić posjetio je danas Čakovec te je u pratnji direktora Međimurskih voda, Vladimira Topolnjaka provjerio napredak projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ točnije radova vezanih uz rekonstrukciju i modernizaciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) u ovoj aglomeraciji.
Modernizacija uređaja za pročišćavanje jedna je od ključnih aktivnosti ovog, najvećeg infrastrukturnog projekta u Međimurskoj županiji, vrijednog više od 273 milijuna kuna. Iako se rekonstrukcijom smanjuje ukupni kapacitet uređaja sa sadašnjih 91.000 na 75.000 ekvivalent stanovnika, modernizacijom postojećih građevina i opreme povećat će se efikasnost pročišćavanja na treći (najviši) stupanj pročišćavanja otpadnih voda, a izgradit će se i postrojenje za obradu mulja.
Ovaj je zahvat nužan zbog osjetljivosti vodotoka Trnave, u koji se ispušta većina otpadnih voda na području aglomeracije a modernizacija i rekonstrukcija omogućit će da novi kapacitet UPOV-a bude dostatan za eventualno povećanje opterećenja uređaja tijekom sljedećih 30-ak godina. Ujedno će pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije biti u potpunosti usklađeno s europskim standardima pročišćavanja otpadnih voda, posebice s EU Direktivom o pročišćavanju otpadnih voda.
Ugovor o rekonstrukciji i modernizaciji uređaja, koji je u punom pogonu još od 1999., potpisan je u siječnju prošle godine, a izvođač radova je konzorcij koji čine hrvatske tvrtke Končar-inženjering d.d. i Palir d.o.o. te slovenska tvrtka Hidroinženjering d.o.o..
Čelnici Hrvatskih i Međimurskih voda tijekom obilaska iskazali su zadovoljstvo napretkom radova na uređaju te razvojem projekta u cjelini te su naglasili kako se po završetku projekta, koji je planiran za sredinu 2018. godine, očekuje da će čak 92% stanovništva na području Čakovca i okolnih općina biti priključeno na ovaj uređaj.