Domaća operativa gradit će pročistač u sklopu projekta Aglomeracije Novo Selo na Dravi


Izgradnja kanalizacijske mreže u četiri čakovečka naselja Kuršancu, Totovcu, Novom selu na Dravi Šandorovcu odvija se prema planu te će, kako je i predviđeno biti izgrađena do kraja ožujka 2016. godine. U utorak je u prostorijama “Međimurskih voda” d.o.o. potpisan Ugovor za izgradnju uređaja za pročišćavanje, vrijedan 2.195.464,53 eura, odnosno gotovo 17 milijuna kuna.
Proveden je međunarodni javni natječaj za odabir izvođača na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a odabrana je ponuda zajednice ponuditelja “Međimurje graditeljstvo” d.o.o. Čakovec i “Edtmayer” d.o.o. Selnica. Oni će projektirati pročistač, ishoditi dozvole za izgradnju, izgraditi, dobaviti i ugraditi opremu, te pustiti pogon u pokusni rad. Ugovor su u potpisali direktor “Međimurskih voda” d.o.o. Vladimir Topolnjakte direktor “Međimurje graditeljstva” d.o.o. Goran Knežević. Na potpisivanju su bili i gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač, predsjednik Skupštine Međimurske županije Mladen Novak, direktor “Edtmayer” d.o.o. Selnica Marijan Fajfar, direktor “Edtmayer Systemtechnik“ GmbH iz Beča  dr. Norbert Frömer, te Zdravko Hunjadi iz “Međimurje graditeljstva”.
Direktor Međimurskih voda Vladimir Topolnjak rekao je da se radovi na ovoj investiciji odvijaju prema planu te da mu je drago što je i ovaj posao dobila domaća zajednica ponuditelja. Direktor Međimurje graditeljstva Goran Knežević pak je izrazio zadovoljstvo dobivenim poslom, te rekao da se ovdje žele dokazati, a kvalitetno odrađenim radovima stvoriti reference za buduće projekte ovog tipa.
 “Uz Aglomeraciju Čakovec ovaj projekt je još jedna velika investicija koja se odvija na području Grada Čakovca te koja će riješiti problem odvodnje otpadnih voda na širem čakovečkom području. Drago mi je što su posao ponovno dobili domaći građevinari, te se nadam da će im ovaj posao pomoći da opstanu, zaposle nove ljude te da se razvijaju.” rekao je, čestitajući im na dobivenom poslu gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač
Inače, za aglomeraciju Novo Selo na Dravi krajem 2012. godine sklopljeni su potrebni Ugovori o kreditu (s EBRD-om) i sufinanciranju te Sporazum o potpori za realizaciju izgradnje Odvodnog sustava Novo Selo na Dravi s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV). Međimurske vode kao nositelj investicije provele su međunarodne natječaje za odabir konzultanata za izradu natječajne dokumentacije za izvođenje radova i za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom, te za odabir izvođača radova na izgradnji odvodnog sustava i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Planirana vrijednost projekta iznosi 8 mil EUR-a, odnosno preko 61 milijun kuna, dok je rok za završetak provedbe svih aktivnosti na ovoj investiciji je ožujak 2016. godine. (Preuzeto sa www.cakovec.hr)
25.02.2015.


Skip to content