Elektronički oglasnik javne nabave

Svi postupci javne nabave naručitelja Međimurske vode d.o.o. Čakovec objavljeni su u elektroničkom oglasniku javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

U „Tražilici objava“ -> Jednostavna (javna nabava) -> potrebno je u polje „naručitelj“ upisati: Međimurske vode,
te pokrenuti pretragu objavljenih postupaka.

Skip to content