Javne dražbe i ostala oglašavanja

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Međimurskih voda d.o.o. Čakovec

Dopuna Procedure upravljanja i raspolaganja nekretninama

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP (PDF)

OBJAVA OGLASA O PRODAJI E-BICIKALA

OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH VOZILA I DIZEL AGREGATA (PDF)

OBJAVA OGLASA O PRODAJI VOZILA – RADNI STROJ

OBJAVA OGLASA O PRODAJI VOZILA (5)

OBJAVA OGLASA O PRODAJI VOZILA

OBJAVA OGLASA O PRODAJI NEKRETNINA

Skip to content