Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Čakovec namjeravaju uputiti Skupštini društva prijedlog Odluke o cijeni vodnih usluga. 

Zbog značajnog porasta troškova, prvenstveno nastalog radi povećanja cijena građevinskog materijala i energije (vodocrpilišta, precrpne stanice, uređaji za pročišćavanje i drugi veliki potrošači električne energije), osnovna djelatnost Društva je u poteškoćama te je temeljem izvješća o poslovanju s 31.08.2022. godine evidentiran značajan gubitak u poslovanju.

Kako bi poslovanje Društva bilo i dalje održivo, potrebna je promjena cijene vodnih usluga.

Ovim prijedlogom Odluke o cijeni vodnih usluga, fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga koji se plaća mjesečno, za domaćinstva, ustanove i udruge bi se povećao za javnu vodoopskrbu umjesto dosadašnjih 14,91 kn/mjesečno (1,98 EUR) + PDV, na 16,55 kn/mjesečno (2,20 EUR) + PDV. Za javnu odvodnju s pročišćavanjem bi se fiksni dio osnovne cijene za domaćinstva, ustanove i udruge povećao umjesto dosadašnjih 8,63 kn/mjesečno (1,15 EUR) + PDV na 9,45 kn/mjesečno (1,25 EUR) + PDV za odvodnju otpadnih voda te umjesto dosadašnjih 4,56 kn/mjesečno (0,61 EUR) + PDV na 5,57 kn/mjesečno ( 0,74 EUR) + PDV za pročišćavanje otpadnih voda.

Fiksni  dio osnovne cijene vodnih usluga, za trgovačka društva, obrtnike i slobodna zanimanja bi se povećao za javnu vodoopskrbu umjesto dosadašnjih 40,65 kn/mjesečno (5,40 EUR) + PDV, na 42,29 kn/mjesečno (5,61 EUR) + PDV. Za javnu odvodnju s pročišćavanjem bi se fiksni dio osnovne cijene za  trgovačka društva, obrtnike i slobodna zanimanja povećao umjesto dosadašnjih 32,52 kn/mjesečno (4,32 EUR) + PDV na 33,34 kn/mjesečno (4,42 EUR) + PDV za odvodnju otpadnih voda te umjesto dosadašnjih 4,56 kn/mjesečno (0,61 EUR) + PDV na 5,57 kn/mjesečno ( 0,74 EUR) + PDV za pročišćavanje otpadnih voda.

U varijabilnom dijelu cijene vodnih usluga koja se plaća prema utrošenoj količini isporučenih vodnih usluga izraženoj u kubnim metrima, sadašnja osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe bi se povećala za 1,00 kn/m3 za sve kategorije potrošača (domaćinstva, ustanove i udruge te trgovačka društva, obrtnici i slobodna zanimanja), a osnovna cijena vodne usluge javne odvodnje bi se povećala za 0,30 kn/m3, isto za sve kategorije potrošača (domaćinstva, ustanove i udruge te trgovačka društva, obrtnici i slobodna zanimanja). Stoga osnovna cijena vodne usluge vodoopskrbe (varijabilni dio) bi iznosio za domaćinstva, ustanove i udruge, 5,56 kn/m3 (0,74 EUR) umjesto dosadašnjih 4,56 kn/m3 (0,61 EUR), a odvodnje otpadnih voda (varijabilni dio) 1,59 kn/m3 ( 0,21 EUR)umjesto dosadašnjih 1,29 kn/m3 ( 0,17 EUR).

Za trgovačka društva, obrtnike i slobodna zanimanja bi osnovna cijena vodne usluge vodoopskrbe (varijabilni dio) iznosio 7,67 kn/m3 ( 1,02 EUR) umjesto dosadašnjih 6,67 kn/m3 ( 0,89 EUR), a odvodnje otpadnih voda (varijabilni dio) 2,87 kn/m3 ( 0,38 EUR) umjesto dosadašnjih 2,57 kn/m3 (0,34 EUR).

U privitku se nalazi prijedlog nove Odluke o cijeni vodnih usluga, te su izrađeni novi cjenici vodnih usluga prema područjima na kojima se vrši isporuka vodnih usluga tj. prema jedinicama lokalne samouprave s područja Međimurske županije.  

U cjenicima izvršene su predložene promjene u stavkama:

I) FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNIH USLUGA, pod 1. Vodoopskrba, pod 2. Odvodnja i pod 3. Pročišćavanje, za obje kategorije potrošača (za domaćinstva, ustanove i udruge i za trgovačka društva, obrtnike i slobodna zanimanja) i

II) VARIJABILNI DIO CIJENE VODNIH USLUGA, OSNOVNA CIJENA VODNIH USLUGA pod 1. Vodoopskrba i 2. Odvodnja, za obje kategorije potrošača (za domaćinstva, ustanove i udruge i za trgovačka društva, obrtnike i slobodna zanimanja).

Tako primjerice, kategorija potrošača domaćinstva, ustanove, udruge, sa potrošnjom od 10 m3 mjesečno, prema novom prijedlogu bi plaćala slijedeći iznos računa:

Nadležnost donošenja odluke o cijeni vodnih usluga je u skladu sa člankom 43. Zakona o vodnim uslugama na Skupštini društva Međimurske vode d.o.o.

Po provedbi javnog savjetovanja i donošenju Odluke, ista se objavljuje u Službenom glasniku Međimurske županije, na mrežnoj stranici javnog isporučitelja vodnih usluga koji ju je dužan putem mrežne stranice držati dostupnom javnosti za cjelokupno vrijeme njezina važenja te u jednom lokalnom mediju.

Javno savjetovanje otvoreno je do 24. listopada 2022. godine.

Pozivamo zainteresiranu javnost na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću prilikom donošenja ove odluke na način da svoje primjedbe, sugestije i mišljenja pošalju najkasnije do 24.10.2022. godine, putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju, na mail adresu voda@medjimurske-vode.hr ili na adresu: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec.

Izvješće o savjetovanju s očitovanjima na vaše primjedbe, sugestije i mišljenja i razlozima prihvaćanja/neprihvaćanja vaših prijedloga, izraditi će se najkasnije do 26.10.2022. i objaviti putem ove internetske stranice. 

S poštovanjem,                                                                       

Službenica za informiranje: Biserka Mavrin-Veinović, dipl.iur.

Izvještaj o provedenom savjetovanju

Poziv

Prijedlog odluke o cijeni vodnih usluga

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Grad Čakovec

Grad Mursko Središće

Grad Prelog

Općina Belica

Općina Dekanovec

Općina Domašinec

Općina Donja Dubrava

Općina Donji Vidovec

Općina Donji Kraljevec

Općina Goričan

Općina Gornji Mihaljevec

Općina Kotoriba

Općina Mala Subotica

Općina Nedelišće

Općina Orehovica

Općina Podturen

Općina Pribislavec

Općina Selnica

Općina Strahoninec

Općina Sveta Marija

Općina Sveti Juraj na Bregu

Općina Sveti Martin

Općina Šenkovec

Općina Štrigova

Općina Vratišinec

Skip to content