Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Čakovec namjeravaju uputiti Skupštini društva prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga. U skladu sa člankom 43. st. 3. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), Odluka o cijeni vodnih usluga sadržava i cijenu vodne usluge pražnjenja otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje neovisno o tome pruža li tu uslugu javni isporučitelj vodne usluge ili koncesionar. Javni isporučitelj vodnih usluga Međimurske vode d.o.o. poslove pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje povjeriti će gospodarskom subjektu putem ugovora o nabavi javnih usluga za pojedinu jedinicu lokalne samouprave, u skladu s člankom 11. stavak 4. Zakona o vodnim uslugama, a temeljem provedenog javnog natječaja. Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga određuje se područje pružanja djelatnosti pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, a to su sva naselja u Međimurskoj županiji u kojima nije izgrađen javni sustav odvodnje otpadnih voda te cijena prihvata i pročišćavanja otpadnih voda dovezenih cisternom na pročistač otpadnih voda.

Poziv na javno savjetovanje

Izmjene i dopune Odluke o cijeni vodnih usluga

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Izvještaj o provedenom savjetovanju

Skip to content