Međimurske vode održale 4 radionice o značaju vode u osnovnim školama

U sklopu ugovora „Usluge informiranja, jačanja vidljivosti i osnaživanja kapaciteta u provedbi projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Donja Dubrava“ i Aglomeracije Mursko Središće Međimurske vode provele su četiri kreativne radionice za učenike osnovnih škola na području provedbe projekta.

Informativne radionice u školama (PDF)

Skip to content