Obilazak gradilišta na aglomeraciji Donja Dubrava

Prilikom posjeta gradilištima na Aglomeraciji Donja Dubrava, predstavnici medija i Međimurskih voda obišli su radove u Cirkovljanu, Donjoj Dubravi, Donjem Vidovcu i Kotoribi.

Projekt izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Donja Dubrava jedan je od najvećih i najvažnijih infrastrukturnih projekata u Međimurskoj županiji. Sufinancira se iz Kohezijskog fonda Europske unije i nacionalnih sredstava (71,74% bespovratna sredstva EU-a, 11,30% Državni proračun RH, 11,30% Hrvatske vode, 5,66% jedinice lokalne samouprave).

Radovi su započeli u veljači 2020.g., a završetak je predviđen za kraj 2021. godine. Projekt se provodi kroz realizaciju 6 komponenti. Predviđena je izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda na području Grada Preloga (naselja Oporovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec i Čukovec), te Općine Sveta Marija (Donji Mihaljevec i Sveta Marija), Općine Donji Vidovec (naselje Donji Vidovec), Općine Donja Dubrava (naselje Donja Dubrava) i Općine Kotoriba (naselje Kotoriba).

Projektom je predviđena izgradnja oko 65 kilometara gravitacijskih cjevovoda, više od 16 kilometara tlačnih cjevovoda, 34 precrpne stanice i kišno retencijski bazen volumena 400 metara kubnih, a izgradit će se i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Trenutno su radovi u punom zamahu na izvedbi gravitacijske kanalizacije u naseljima Oporovec, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Donji Mihaljevec, Čukovec i Cirkovljan te radovi na retencijsko preljevnom bazenu u Kotoribi.

Radove izvodi zajednica ponuditelja Tegra d.o.o. (u Donjem Vidovcu te u Donjoj Dubravi, Draškovcu, Hemuševcu i Oporovcu) i Szabadics co.ltd, Mađarska (u Cirkovljanu, Čukovcu, Svetoj Mariji te u Donjem Mihaljevcu).

U naselju Cirkovljan izvedeni su radovi na kanalizacijskoj mreži u duljini od 2.191,90 m (od toga gravitacijska mreža u duljini 1.912,90 m sa 50 revizionih okana i tlačna 279,00 m); u naselju Čukovec na kanalizacijskoj mreži u duljini od 1.639,65 m (od toga gravitacijska mreža u duljini od 1.612,65 m sa 39 revizionih okana i tlačna 27,00 m); u naselju Oporovec na gravitacijskoj kanalizaciji u duljini 860,50 m i 24 revizionih okana; u naselju Donji Mihaljevec na gravitacijskoj kanalizaciji u duljini od 624,50 m i 19 revizionih okana; u naselju Sveta Marija na gravitacijskoj kanalizaciji u duljini od 2.680,50 i 62 reviziona okna; u naselju Donji Vidovec na kanalizacijskoj mreži u duljini od 7.105,86 m (od toga gravitacijska mreža u duljini 7.105,36 m sa 219 revizionih okana i tlačna 90,50 m), dok je u naselju Donja Dubrava na gravitacijskoj kanalizaciji izvedeno 1.110,87 m i 31 reviziono okno.

Trenutno se radovi provode bez zastoja, s pojačanim oprezom i poštujući epidemiološke mjere.

Skip to content