Obilazak gradilišta na aglomeraciji Mursko Središće

Prilikom posjeta gradilištima na Aglomeraciji Mursko Središće, predstavnici medija i Međimurskih voda obišli su naselja na kojima se izvode  radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava odvodnje otpadnih voda.

Projekt Aglomeracije Mursko Središće, uz aglomeraciju Donja Dubrava, spada u jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Međimurskoj županiji. Ugovor za izgradnju sustava odvodnje potpisan tijekom rujna 2019. s Tegrom iz Čakovca vrijedan je 166.098.426,33 kn bez PDV-a, a sufinancira se iz Kohezijskog fonda Europske unije i nacionalnih sredstava, odnosno 70,84% su bespovratna sredstva EU, 12,64% Državni proračun RH, 12,64% Hrvatske vode te 3,88 % jedinice lokalne samouprave.

Projektom aglomeracije Mursko Središće koji će se provoditi kroz realizaciju 6 komponenti predviđena je izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda na području Grada Mursko Središće (grad Mursko Središće s naseljima Peklenica i Hlapičina) te Općine Sveti Martin na Muri (Žabnik, Marof, Vrhovljan, Sveti Martin na Muri, Brezovec, Jurovec, Lapšina i Čestijanec), Općine Selnica (Selnica – dio) i Općine Vratišinec (Vratišinec i Gornji Kraljevec). Također je predviđena rekonstrukcija sustava odvodnje na području naselja Mursko Središće.  Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda će se graditi na području Murskog Središća. Projektom je obuhvaćeno i provođenje stručnog nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje, kao i nabava vozila za održavanje sustava odvodnje, upravljanje projektom i aktivnosti na promidžbi i vidljivosti tijekom trajanja projekta.

Projektom je predviđena izgradnja i rekonstrukcija oko 67 kilometara gravitacijskih cjevovoda te oko 13,5 kilometara tlačnih cjevovoda. Također obuhvatom ovog projekta predviđena je izvedba 37 crpnih stanica, 10 kišnih preljeva te 2 rentencijska bazena veličine 50 i 180 m3. U sklopu ovog projekta izgradit će se i pustiti u pogon uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 12000 ES trećeg stupnja pročišćavanja.

Trenutno su radovi u punom zamahu na izvedbi kanalizacijskog sustava  u  gradu Mursko Središće te naseljima Čestijanec, Lapšina, Jurovec Marof, Gornji Kraljevec i Vratišinec.  Radove izvodi tvrtka  Tegra d.o.o. sa svojim  podizvođačima. U  gradu Mursko Središće izvedeni su radovi na gravitacijskoj kanalizacijskoj mreži u duljini od 4073 m te na tlačnim cjevovodima u duljini od 298m, u naselju Vratišinec izvedeni su radovi na gravitacijskoj kanalizacijskoj mreži u duljini od 200 m, u naselju Gornji Kraljevec izvedeni su radovi na gravitacijskoj kanalizacijskoj mreži u duljini od 3204 m te na tlačnim cjevovodima u duljini od 1057 m, u naselju Marof izvedeni su radovi na gravitacijskoj kanalizacijskoj mreži u duljini od 263 m, , u naselju Jurovec izvedeni su radovi na gravitacijskoj kanalizacijskoj mreži u duljini od 1485 m te na tlačnim cjevovodima u duljini od 278, , u naselju Lapšina  izvedeni su radovi na gravitacijskoj kanalizacijskoj mreži u duljini od 1677 m te na tlačnim cjevovodima u duljini od 627 m, u naselju Čestijanec  izvedeni su radovi na gravitacijskoj kanalizacijskoj mreži u duljini od 1435 m te na tlačnim cjevovodima u duljini od 636 m. Radovi se provode bez zastoja, s pojačanim oprezom i poštujući epidemiološke mjere.  

Skip to content