Potpisan Ugovor o partnerstvu na projektu „Građenje vodnih građevina na području aglomeracije Čakovec“

Ministarstvo poljoprivrede je dana 23. travnja 2015. godine kao posredničko tijelo razine 1 (PT1) objavilo ograničeni poziv za dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.16. – Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje. Pozvano je 164 unaprijed odabranih prijavitelja koji na području identificiranih aglomeracija većih od 2000 ES i na vodoopskrbnim područjima obavljaju djelatnost javnog isporučitelja vodnih usluga. Poziv je bio otvoren do 29. svibnja 2015. godine. Svrha poziva bila je dodjela EU bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda (OP Zaštita okoliša 2007.-2013.) za provedbu investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove javnog vodoopskrbnog/kanalizacijskog sustava u cilju doprinosa za postizanje cjelovitog rješenja aglomeracija sukladno Planu provedbe vodnokomunalnih direktiva i postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju. Uvjet za prijavu projekata su bile ishođene građevinske dozvole. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava namijenjen sufinanciranju projekata javne odvodnje i javne vodoopskrbe iznosi 380.000.000,00 kn.

Zaprimljeno je 117 prijava unutar roka za dostavu. Međimurske vode d.o.o. prijavile su 4 projekta od čega 1 za vodoopskrbu i 3 za odvodnju.

Nakon provedene administrativne provjere, provjere prihvatljivosti, te ocjenjivanja projektnih prijedloga sukladno kriterijima odabira, broj projekata koji ulaze u financijsku alokaciju Poziva iznosi 49 (26 za odvodnju i 23 za vodoopskrbu).

Međimurskim vodama odobrena su dva projekta ukupne vrijednosti 44.508.526,00 kn (bez PDV-a, 13.982.000,00 kn za vodoopskrbu i 30.526.526,00 za odvodnju), od čega iznos EU bespovratnih sredstava iznosi 29.773.100,00 kn (9.119.540,00 kn za vodoopskrbu odnosno 65% i 20.653.560,00 kn za odvodnju odnosno 68%).

 Sukladno kriterijima ograničenog poziva na isti je bilo moguće kandidirati i projekte čija je izgradnja započela nakon 01.01.2012. godine, a koji nisu premašili 50% financijske izvršenosti. Kako su Međimurske vode u tom razdoblju pokrenule gradnju kanalizacije u naseljima Slemenice, Žiškovec, Mali Mihaljevec i dijelu Pribislavca, navedeni projekti su kandidirani i odobreni za sufinanciranje završetka radova. Uz već započete projekte kandidirani su i odobreni projekti izgradnje kanalizacije u naselju Zasadbreg (dio Zasadbrega koji pripada aglomeraciji Čakovec) i završetak izgradnje kanalizacije u Strahonincu. Ukupno će se izgraditi cca 28.800 m kanalizacijske mreže sa 12 precrpnih stanica. Svi odobreni projekti predstavljaju dio sustava odvodnje grada Čakovca i prigradskih naselja. Provedbom projekata odvodnje stvoriti će se uvjeti za priključenje novih korisnika, odnosno onih korisnika za koje do sada nisu postojali odgovarajući uvjeti za priključenje. U značajnoj mjeri će se zaštiti podzemne i površinske vode, a što sve u konačnici pridonosi zdravlju i kvaliteti života građana.

Ugovor o partnerstvu na  projektu  ”Građenje vodnih građevina na području aglomeracije Čakovec”, vrijedan 30.526.526,00 kn (bez PDV-a), potpisan je 22.siječnja 2016 godine. Ugovorne strane su Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Grad Čakovec, Općina Sveti Juraj na Bregu, Općina Pribislavec i Općina Strahoninec. EU bespovratna sredstva iznose 68 %, 10 % osiguravaju partneri ( jedinice lokalne samouprave), a 22 % Hrvatske vode.

–          Grad Čakovec sufinancira dovršetak kanalizacije u naseljima Slemenice i Žiškovec, vrijednosti cca 10,1 mil.kn (bez PDV-a)

–          Općina Sveti Juraj na Bregu sufinancira izgradnju kanalizacije u dijelu Zasadbrega vrijednosti cca 9,5 mil.kn (bez PDV-a), te dovršetak kanalizacije u Malom Mihaljevcu  vrijednosti 5,5 mil.kn (bez PDV-a)

–          Općina Pribislavec sufinancira dovršetak kanalizacije u Pribislavcu vrijednosti 5,2 mil.kn (bez PDV-a)

–          Općina Strahoninec sufinancira dovršetak kanalizacije u Strahonincu vrijednosti 280.000,00 kn (bez PDV-a).
22. siječnja 2016. 22.siječnja 2016

Skip to content