Potpisivanje ugovora o priključenju objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Hlapičini – Grad Mursko Središće

Dana 10.05.2019. od 11,00 do 17,00 sati u Društvenom domu u Hlapičini održalo se potpisivanje ugovora o priključenju objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za područje naselja Hlapičina, koji će se graditi u sklopu EU projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće“.

Predstavnici Međimurskih voda Čakovec pripremili su prijedloge ugovora za sve buduće korisnike javnog sustava odvodnje i pročišćavanja koji su prikupili dokumentaciju za pripremu ugovora i suglasili se sa položajem priključka na skici priključka do 08.05.2019. godine.

Zahvaljujući dobrom odazivu građana, do 17,00 sati sklopljeno je ukupno 125 ugovora o priključenju na javni sustav odvodnje u Hlapičini.

Građani koji nisu dosad potpisali pripremljeni ugovor o priključenju na javni sustav odvodnje, a izrađena im je skica priključka kao i građani kojima će se tek izraditi skica priključka mogu doći na potpisivanje ugovora svaki radni dan od 7,00 -15,00 sati u prostorije Međimurskih voda u Čakovec, Matice hrvatske 10, Čakovec, u prizemlje poslovne zgrade – u Odnose s korisnicima.

 Na području Grada Mursko Središće preostala su još naselja Sitnice i Mursko Središće za koje predstavnici Međimurskih voda ovih dana užurbano pripremaju skice položaja priključaka i prijedloge ugovora za sve buduće korisnike javnog sustava odvodnje i pročišćavanja. Za navedena dva naselja potpisivanje ugovora biti će organizirano dana 24.05.2019. (petak) u Sitnicama od 9,00 do 11,30 sati u prostorijama vijeća mjesnog odbora Sitnice i Udruge mladih Roma, Sitnice 33 te u Murskom Središću istog dana (24.05.2019.) od 12,00 do 17,00 sati u Turističko-informativnom centru (sala za sastanke), Trg braće Radića, Mursko Središće.


hlapicina_kan_01
hlapicina_kan_02

Skip to content