Predstavljen napredak na projektu ‘Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće’

Vjerujemo da će svi planirani radovi biti izvedeni kvalitetno i u skladu s ugovorom te da će projekt u cijelosti biti završen na zadovoljstvo krajnjih korisnika, a to su građani s područja Grada Murskog Središća i okolnih općina, istaknuo je direktor Međimurskih voda, Vladimir Topolnjak

Povodom obilježavanja gradskog blagdana – blagdana Svete Barbare, u Centru za kulturu „Rudar“ u Murskom Središću predstavljeni su najvažniji projekti, vrijednosti preko 300 milijuna kuna: Projekt izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće i Projekt razvoja širokopojasnog interneta.

Svečanosti su nazočili gradonačelnik Murskog Središća, Dražen Srpak, župan Međimurske županije, Matija Posavec, državna tajnica Ministarstva turizma i sporta, Sandra Herman te državni tajnik Tomislav Družak. Projekt Sustava odvodnje i pročišćanja otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće predstavio je direktor Međimurskih voda, Vladimir Topolnjak.

Projekt aglomeracije Mursko Središće sastoji se od šest komponenti:

– izgradnja nove mreže odvodnje (uključivo i rekonstrukcija dijela postojeće mreže odvodnje u naselju Mursko Središće), odnosno proširenje postojećeg sustava odvodnje na području aglomeracije zbog uključivanja dodatnih naselja u jedinstveni sustav odvodnje s planiranim priključenjem više od 8400 novih korisnika. Ukupno je planirano više od 80 kilometara nove kanalizacijske mreže, te 37 novih precrpnih stanica.
– izgradnja uređaja za pročišćavanje s kapacitetom od 12000 ekvivalent stanovnika (ES), do najviše razine pročišćavanja s izgradnjom objekata za obradu mulja
– nadzor radova
– nabava opreme za održavanje sustava odvodnje (specijalno vozilo za pražnjenje septičkih/sabirnih jama)
– promidžba i vidljivost
– upravljanje projektom.

Ukupno ugovorena vrijednost cjelokupnog Projekta, sukladno Studiji izvodljivosti i Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, iznosi više od 181 milijuna kuna (bez PDV-a), a financiranje je osigurano iz sljedećih izvora:

– 70,84 % – bespovratna sredstva EU
– 12,64 % – Državni proračun RH
– 12,64 % – Hrvatske vode
– 3,88 % – jedinice lokalne samouprave.

Nakon provedbe svih planiranih postupaka javne nabave za cjelokupni Projekt utvrđene su nove vrijednosti svake pojedine komponente, te je sukladno tome utvrđena nova predvidiva vrijednost cjelokupnog Projekta u iznosu od cca. 234 milijuna kuna (bez PDV-a). Stoga je već u pripremi potpisivanje odgovarajućeg dodatka Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, a kojim će se regulirati provedba svih planiranih aktivnosti na Projektu sukladno novoutvrđenoj vrijednosti Projekta.

Predviđeno trajanje projekta je do kraja 2022. godine. Sada su u tijeku radovi koji se odnose na prvu i drugu komponentu, a provode se temeljem dva projektna ugovora – „Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće“ te „Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće“.

Radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje se izvode na području grada Mursko Središće i općina Sveti Martin na Muri, Vratišinec i Selnica, a izvodi ih tvrtka Tegra d.o.o. Čakovec sa svojim podizvoditeljima. U tijeku su radovi na izgradnji sustava odvodnje u Murskom Središću, Vratišincu, Gornjem Kraljevcu, Marofu, Brezovcu, Jurovcu, Lapšini i Čestijancu, te radovi na rekonstrukciji postojećeg sustava odvodnje u Murskom Središću.

U narednom periodu očekuje se početak radova i na preostalim sustavima odvodnje, u Vrhovljanu, Žabniku, Svetom Martinu na Muri, Hlapićini, Peklenici i Selnici. Od ukupne vrijednosti radova po ugovoru, koja iznosi 166.098.426,33 kuna, do sada je izvršeno cca. 26 milijuna kuna.

Također, u lipnju ove godine sklopljen je ugovor za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Murskom Središću, sa zajednicom ponuditelja na čelu s tvrtkom Izgradnja d.o.o. Domašinec. Zajednicu čini i tvrtka Loveco d.o.o. Rijeka. Radovima na provedbi ugovora za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Murskom Središću obuhvaćeno je projektiranje, izgradnja, opremanje, puštanje u pogon i pokusni rad uređaja, te pristupna prometnica i ispusni cjevovod za pročišćene otpadne vode do rijeke Mure. Glavni projekti su u izradi, te se očekuje ishađanje građevinske dozvole početkom 2021. godine. Početak građevinskih radova na samoj lokaciji planira se odmah po ishađanju građevinske dozvole. Ukupna vrijednost ugovora za provedbu ovih radova iznosi 53.351.570,53 kune.

Zaključno je potrebno istaknuti da se ovdje radi o provedbi projekta koji je izuzetno zahtjevan i kompleksan te da je u obvezi izvođača radova značajno više obveza nego je to bilo prisutno kod većine ranijih projekata (posebno se to odnosi na pripremnu fazu realizacije projekta), obzirom se ovdje radi o projektu koji se provodi sukladno EU procedurama. U tom kontekstu treba gledati i činjenicu da su građevinski radovi na terenu započeli nešto kasnije nego što je bilo predviđeno.

Temeljem iskustva s realizacije Projekta aglomeracije Čakovec, koji je bio prvi EU projekt kompletno završen u Republici Hrvatskoj, vjerujemo da će svi planirani radovi biti izvedeni kvalitetno i u skladu s Ugovorom, te da će projekt u cijelosti biti završen na zadovoljstvo krajnjih korisnika, a to su građani s područja Grada Murskog Središća i okolnih općina, istaknuo je direktor Međimurskih voda, Vladimir Topolnjak.

Skip to content