Predstavljen napredak radova na Projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Donja Dubrava“

DONJA DUBRAVA, 14. prosinca 2022. – „Unatoč brojnim izazovima s kojima smo se svi zajedno susreli u proteklih nekoliko godina, zadovoljni smo dosadašnjim napretkom radova budući da je više od 85 posto projekta uspješno dovršeno“, rekla je direktorica Međimurskih voda Sunčana Glavina na tiskovnoj konferenciji projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Donja Dubrava“. Na konferenciji su predstavnici Međimurskih voda, jedinica lokalne samouprave uključenih u projekt te izvođača radova prezentirali tijek radova u protekloj godini i najavili preostale aktivnosti na projektu.

Ugovor o izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Donja Dubrava, potpisan je u kolovozu 2019. između Međimurskih voda i izvoditelja radova. Sufinancira se iz Kohezijskog fonda Europske unije i nacionalnih sredstava (71,74% bespovratna sredstva EU-a, 11,30% Državni proračun i RH, 11,30% Hrvatske vode, 5,66% jedinice lokalne samouprave), a vrijedan 177.908.091,99 kn.

Predviđena je izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda na području Grada Preloga (naselja Oporovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec i Čukovec), te Općine Sveta Marija (Donji Mihaljevec i Sveta Marija), Općine Donji Vidovec, Općine Donja Dubrava i Općine Kotoriba. Sveukupno je predviđena izgradnja oko 65 kilometara gravitacijskih cjevovoda, više od 16 kilometara tlačnih cjevovoda, 34 precrpne stanice i kišno retencijski bazen volumena 400 metara kubnih.

Trenutno se izvode radovi na pripremi prometnih površina za asfaltiranje državne ceste DC209 te u naseljima Sveta Marija i Donji Mihaljevec na prometnicama ŽUC-a i na nerazvrstanim cestama. Izvode se i kućni priključci u naseljima Draškovec – Hemuševec, te u Oporovcu. Na lokacijama  CS izvode se radovi na ugradnji opreme, te radovi na izvedbi zaštitnih ograda. U naselju Donja Dubrava preostali su završni radovi uređenja zone radova, dok u Donjem Vidovcu predstoji asfaltiranje habajućeg sloja asfalta i završni radovi uređenja zone radova.

„Uzevši sve u obzir, možemo reći da smo zadovoljni sa trenutnim stanjem projekta, pogotovo jer smo mi u Donjoj Dubravi još prije deset godina počeli razgovarati o takvom projektu“, istaknuo je Marijan Varga, načelnik općine Donja Dubrava. Uz sustav odvodnje, u tijeku je i gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, kapaciteta 13.000 ES s uključenim III. stupnjem pročišćavanja i obradom mulja na poljima za ozemljavanje. Na sustav javne odvodnje i pročišćavanja moći će se priključiti oko 3.600 domaćinstava.

Skip to content