Predstavljen Projekt aglomeracije Donja Dubrava vijećnicima Grada Preloga i općina Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba

U četvrtak 02. veljače 2017. godine, u Hotelu Golf u Donjem Vidovcu, je održana prezentacija projekta Aglomeracije Donja Dubrava, za vijećnike Gradskog vijeća Grada Preloga i vijećnike općinskih vijeća općina Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba.
Nakon višegodišnjih priprema i izrade potrebne studijske, aplikacijske i projektne dokumentacije, projekt Aglomeracije je u fazi kompletiranja za prijavu za sufinanciranje izgradnje putem kohezijskog fonda EU. Predstavnici Međimurskih voda, Hrvatskih voda i konzultantske tvrtke Proning DHI d.o.o. iz Zagreba predstavili su projekt vijećnicima jedinica lokalne samouprave s područja provedbe projekta, a sve u cilju upoznavanja s dosada provedenim aktivnostima i planovima za predstojeće aktivnosti kod same provedbe.
Projektom aglomeracije Donja Dubrava predviđena je izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda na području Grada Preloga (naselja Oporovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec i Čukovec), te Općine Sveta Marija (Donji Mihaljevec i Sveta Marija), Općine Donji Vidovec (naselje Donji Vidovec), Općine Donja Dubrava (naselje Donja Dubrava) i Općine Kotoriba (naselje Kotoriba). Također je predviđena izgradnja centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području Donje Dubrave. Sastavni dio cjelokupnog projekta je i nabava vozila za održavanje sustava odvodnje. Projektom je obuhvaćeno i vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje, kao i nad izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te komponenta upravljanja cjelokupnim projektom i komponenta koja obuhvaća aktivnosti na promidžbi i vidljivosti tijekom trajanja projekta.
Sveukupno je predviđena izgradnja cca. 65 kilometara gravitacijskih cjevovoda, više od 16 kilometara tlačnih cjevovoda, 34 precrpne stanice i kišno retencijski bazen volumena 400 m3. Izgraditi će se i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 13000 ekvivalent stanovnika s uključenim III stupnjem pročišćavanja i kompletnim postrojenjem za obradu mulja.
Procijenjena vrijednost cijelog projekta je cca. 189 milijun kuna, a predviđeno je financiranje sredstvima kohezijskog fonda EU, nadležnog ministarstva, Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave.
U skladu s navedenim predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave trebaju donijeti odgovarajuće odluke o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na projektu, kao i odluke o sufinanciranju projekta i partnerstva na projektu.
Predviđa se da bi, po prihvaćanju projekta i provedbi potrebnih postupaka javnih nadmetanja za odabir izvođača radova, početak građevinskih radova mogao tijekom jeseni 2017. godine.

a 1 a 6

Skip to content