Predstavljen projekt aglomeracije Mursko Središće vijećnicima Grada Mursko Središće i općina Vratišinec, Selnica i Sveti Martin na Muri

U prostorijama Centra za kulturu u Murskom Središću, u novouređenoj multimedijalnoj dvorani, u petak 03. veljače 2017. godine je održana prezentacija projekta Aglomeracije Mursko Središće za vijećnike Gradskog vijeća Grada Mursko Središće i vijećnike općinskih vijeća općina Vratišinec, Selnica i Sveti Martin na Muri.
Nakon višegodišnjih priprema i izrade potrebne studijske, aplikacijske i projektne dokumentacije, projekt Aglomeracije je u završnoj fazi kompletiranja za prijavu za odobrenje i sufinanciranje izgradnje putem kohezijskog fonda EU. Stoga su predstavnici Međimurskih voda, Hrvatskih voda i konzultantske tvrtke Proning DHI d.o.o. iz Zagreba predstavili projekt vijećnicima jedinica lokalne samouprave s područja provedbe projekta kako bi ih upoznali s osnovnim karakteristikama samog projekta, dosada provedenim aktivnostima, te ono najvažnije s planovima za predstojeće aktivnosti kod same provedbe.
Cjelokupnim projektom aglomeracije Mursko Središće predviđena je izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda na području Grada Mursko Središće (naselja Mursko Središće, Peklenica i Hlapičina), te Općine Vratišinec (naselja Vratišinec i Gornji Kraljevec), Općine Selnica (dio naselja Selnica) i Općine Sveti Martin na Muri (naselja Marof, Žabnik, Vrhovljan, Sveti Martin na Muri, Brezovec, Jurovec, Lapšina i Čestijanec). Također je predviđena rekonstrukcija dijela postojećeg sustava odvodnje u naselju Mursko Središće, te izgradnja centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Murskom Središću. Sastavni dio cjelokupnog projekta je i nabava vozila za pražnjenje septičkih i sabirnih jama. Projektom je obuhvaćeno i vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom i rekonstrukcijom sustava odvodnje, kao i nad izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te komponenta upravljanja cjelokupnim projektom i komponenta koja obuhvaća aktivnosti na promidžbi i vidljivosti tijekom trajanja projekta.
Sveukupno je predviđena izgradnja cca. 60 kilometara gravitacijskih cjevovoda, cca. 13 kilometara tlačnih cjevovoda, 34 precrpne stanice, 2 kišna preljeva i kišno retencijski bazen volumena 50 m3. U naselju Mursko Središće se planira rekonstruirati postojeći sustav odvodnje u dužini od cca. 7,3 kilometara gravitacijskih cjevovoda, cca. 400 metara tlačnih cjevovoda, 3 precrpne stanice, 8 kišnih preljeva i kišno retencijski bazeni ukupnog volumena 180 m3. Izgraditi će se i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 12000 ekvivalent stanovnika s uključenim III stupnjem pročišćavanja i kompletnim postrojenjem za obradu mulja.
Procijenjena vrijednost cijelog projekta je cca. 182 milijuna kuna, a predviđeno je financiranje sredstvima kohezijskog fonda EU, nadležnog ministarstva, Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave.
U skladu s navedenim predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave trebaju donijeti odgovarajuće odluke o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na projektu, kao i odluke o sufinanciranju projekta i partnerstva na projektu.
Predviđa se da bi, po prihvaćanju projekta i provedbi potrebnih postupaka javnih nadmetanja za odabir izvođača radova, početak građevinskih radova mogao biti krajem 2017. godine.

20170203_111650 20170203_111727 20170203_111812 20170203_111642

Skip to content