U nastavku vam donosimo pregled napretka radova na projektu ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec” kroz sve tri projektne komponente: izgradnja nove mreže odvodnje, rekonstrukcija i sanacija postojećeg sustava odvodnje, te rekonstrukcija i modernizacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
(6. svibnja 2016.)

Izgradnja nove mreže (PDF)

Rekonstrukcija i sanacija postojećeg sustava odvodnje (PDF)

Rekonstrukcija i modernizacija uređaja za pročišćavanje(PDF)