Rekonstrukcijom Upravne zgrade pročistača otpadnih voda u Čakovcu proširen laboratorij Međimurskih voda u skladu sa Zakonskim zahtjevima

Međimurske vode posjeduju vlastiti Laboratorij za ispitivanje kvalitete vode za piće od 1998.godine ovlašten od Ministarstva zdravstva. Laboratorij svakodnevno prati kvalitetu vode iz javnog vodoopskrbnog sustava Međimurske županije iz zdenaca, vodospremnika i distribucijske mreže. Osim pitkih voda, laboratorij ispituje i otpadne vode koje dolaze na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te pročišćenu otpadnu vodu na ispustu u prijemnik čime ocjenjujemo uspješnost pročišćavanja otpadnih voda. Na temelju tih analiza vodimo tehnološki proces pročišćavanja. Laboratorij je smješten na lokaciji Pročistača otpadnih voda Čakovec, Preloška 169, izgrađen u sklopu investicije Pročistača. U međuvremenu je izašao novi zakon o vodoopskrbnoj djelatnosti po kojem svi vodovodi koji isporučuju više od 100 l vode u sekundi moraju imati vlastiti Laboratorij za kontrolu kvalitete vode za ljudsku potrošnju. Zbog toga je na lokaciji Pročistača napravljen Laboratorij za pitke i otpadne vode. Zakonska regulativa je vrlo stroga u pogledu odvajanja prostora za analize otpadne i pitke vode, a s vremenom se i obim poslova povećao te se nametnula potreba za proširenjem i dogradnjom novih prostora. Time smo dobili veće radne površine, kao i nove popratne prostorije koje moraju biti strogo odvojene kao što su garderoba, vagaona, instrumentarij, ured te čajna kuhinja. Osim laboratorijskog prostora uređen je i ured voditelja Odjela odvodnje budući da su u sklopu rekonstrukcije pročistača otpadnih voda (2016.-2019.) sredstvima Kohezijskih fondova Europske unije izgrađene garaže i radni prostori za Odjel odvodnje pa je cilj da su svi djelatnici odvodnje smješteni na istoj lokaciji. Rekonstrukcija Upravne zgrade pročistača u Čakovcu  započela je na jesen 2019. Sukladno postupku javne nabave radove je izvela tvrtka Izgradnja d.o.o. Domašinec u vrijednosti 1.515.383,37 kn. Radovi su uspješno završeni u lipnju ove godine te slijedi izdavanje uporabne dozvole za dograđeni dio. Rekonstrukcijom je neto površina zgrade povećana sa 134,91 m2 na 216,54 m2 od čega se pretežiti dio odnosi na povećanje laboratorijskog prostora a ostalo na uredske i zajedničke prostorije. Rekonstrukcijom i dogradnjom  laboratorij udovoljava zakonskim zahtjevima i normativima prostora. Nabavkom nove sofisticirane laboratorijske opreme stvorit će se mogućnost proširenja laboratorijske analitike što doprinosi najvećoj kontroli kvalitete vode.

Skip to content