Cjelokupna provedba projekta ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Mursko Središće“ u visokom je stupnju izvršenosti, naime, više od 80% projekta je dovršeno.

Trenutno su u tijeku završni radovi na izgradnji gravitacijskih kolektora i tlačnih vodova te pripreme i izvođenja asfaltiranja u svim naseljima na aglomeraciji Mursko Središće. Većina radova na cjevovodima u naselju Čestijanec, Brezovec, Jurovec, Lapšina, Vrhovljan, Žabnik, Sveti Martin, Hlapičina, Peklenica i Gornji Kraljevec je završena i preostao je dovršetak izvedbe crpnih stanica i asfalterski radovi. U tijeku su završni građevinski radovi na izgradnji objekata UPOV-a te uređenja okoliša, kao i montaža strojarske i elektro opreme.

Dosad je na projektu sveukupno postavljeno sveukupno cca 69.936 m cijevi i 1.453 revizijskih okana, 402 izvoda i 2.687 kućna priključka.

Skip to content