Svečano obilježen početak pokusnog rada uređaja za pročišćavanje Mursko Središće

MURSKO SREDIŠĆE, 29. ožujka 2023. godine

Uz prisustvo brojnih uvaženih gostiju, uređaj za pročišćavanje Mursko Središće započeo je s pokusnim radom.

Današnja prigoda, puštanje u pokusni rad uređaja za pročišćavanje Mursko Središće, za sve je nas vrlo važni događaj, jer nam govori da smo pred samim ciljem rekla je Sunčana Glavina, direktorica Međimurskih voda.

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Murskom Središću dio je projekta „ Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće“, što je uz projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava“ jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Međimurskoj županiji. Izgradnja sustava odvodnje započela je 16. rujna 2019. godine, u sklopu gradnje izvedeni su i besplatni kanalizacijski priključci za više od 2.700 domaćinstava.

„Iskoristili ste šansu da dođete od ovakvog sustava, čija vrijednost nadmašuje 45 milijuna eura“ rekao je Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda.

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 32 mil. Eura, a bespovratna sredstva od strane EU su 23 mil Eur, državni proračun i Hrvatske vode sudjeluju sa skoro 8 mil Eur a ostatak financiraju JLS partneri na projektu (Grad Mursko Središće, Općina Selnica, Općina Sveti Martin na Muri i Općina Vratišinec). Uređaj za pročišćavanje, koji je pušten u pokusni rad ugovoren je u vrijednosti 7.080.970, 27 Eur, a pročišćavat će sanitarne otpadne vode sa područja grada Mursko Središće (naselja Mursko Središće, Peklenica i Hlapičina) te općine Sveti Martin na Muri (naselja Žabnik, Marof, Vrhovljan, Sveti Martin na Muri, Brezovec, Jurovec, Lapšina i Čestijanec), općine Selnica (Selnica-dio) i općine Vratišinec (naselja Vratišinec i Gornji Kraljevec). Pokusni rad uređaja trajat će do 6 mjeseci, a sam kapacitet uređaja je 12. 000 ES s III. stupnjem pročišćavanja.

„Okoliš smo posudili od naše djece i unuka, a tu je i važnost zaštite granične rijeke Mure što ovaj projekt, kakav se radi jednom u stotinu godina, čini iznimno važnim“ rekao je gradonačelnik Murskog Središća Dražen Srpak.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Mursko Središće izgrađen je istočno od grada Mursko Središće na lokaciji zvanoj „Zalešće“, kapacitet mu je 12 000 ES (ekvivalent stanovnika) s III. stupnjem pročišćavanja, što podrazumijeva uklanjanje krutih i otopljenih onečišćujućih tvari u otpadnim vodama na vrijednosti propisane Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnihvoda (NN26/2020) tj. suspendirane tvari na 35mg/l, KPK na 125mg/l, BPK5 na 25mg/l, fosfora na 2mg/l i dušika na 15mg/l. Obrada mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda odvijat će se aerobnom stabilizacijom i dodatnom biološkom obradom kroz polja za ozemljavanje biljkom Phragmitus australis koja se koristi za dehidraciju i mineralizaciju, a  izdvojen fosfor i dušik kao nutrijent koriste za rast i razvoj biljke te na taj način izdvojen mulj dodatno mineraliziraju.

„Zadovoljstvo mi je da se u Međimurju realizirao ovaj projekt, koji s jedne strane podiže standard, a s druge postotak izgrađenosti komunalne infrastrukture u cijeloj županiji i pozicionira nas kao primjer dobre prakse u Hrvatskoj rekao je župan Međimurske županije Matija Posavec.

Skip to content