Svečano otvoreni radovi na projektu vrijednom više od 273 milijuna kuna (30.03.2015)

Svečanim otvorenjem radova na kolektoru uz Međimursko veleučilište danas je u Čakovcu započela realizacija projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ vrijednog više od 273 milijuna kuna a kojeg Europska unija sufinancira sgotovo 73 posto. Na svečanosti su bili nazočni i predsjednik Vlade RH, Zoran Milanović, ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović te generalni direktor Hrvatskih voda, Ivica Plišić.

  „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ sufinancira se iz strukturnih fondova EU a uz grad Čakovec u projekt je uključeno i pet okolnih općina: Nedelišće, Pribislavec, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu i Šenkovec, s obzirom da sustav odvodnje u ovoj aglomeraciji uključuje glavni sustav odvodnje Čakovca te podsustave u spomenutim općinama na koje je priključeno 26.513 ljudi te 805 industrijskih pogona.

Projekt će se provoditi kroz realizaciju pet komponenti, koje obuhvaćaju:

  • rekonstrukciju i modernizaciju uređaja za pročišćavanje otpadne vode (UPOV) kapaciteta 75.000 ekvivalent stanovnika (ES) do najviše razine pročišćavanja s izgradnjom objekata za obradu mulja
  • proširenje postojeće mreže odvodnje u okolnim općinama radi uključivanja novih korisnika (73,5 km mreže, 32 crpne stanice, priključenje 8.419 novih korisnika)
  • rekonstrukciju i sanaciju postojećeg sustava odvodnje kako bi se postigao siguran i pouzdan rad u skladu s normama zaštite imovine i potoka Trnava. Zahvati u rekonstrukciji odnose se na sliv za oko 44.500 ES (u ukupnoj dužini rekonstrukcije 14,7 km i 5 precrpnih stanica), te sliv za oko 1.500 ES (u ukupnoj dužini sanacije postojećih cjevovoda od 5 km).
  • nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje
  • nadzor radova

 Sufinanciranje projekta:


sufinanciranje

Očekuje se da će projekt biti realiziran do polovice 2017. godine odnosno do polovice 2018. godine (uključivo s garancijskim razdobljem). U skladu s potpisanim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava, ugovora o sufinanciranju i ugovora o partnerstvu, Međimurske vode su kao investitor projekta još tijekom prošle godine pokrenule procedure javne nabave za ugovaranje planiranih radova, robe i usluga za provedbu projekta. Tako će usluge nadzora provoditi tvrtke Eptisa iz Madrida te Eptisa Adria iz Zagreba a radove na sanaciji postojećeg sustava tvrtka Swietelsky Baugesellschaft m.b.h. iz Linza (podružnica u Hrvatskoj, Zagreb).

 Najveći i najvrjedniji dio radova, koji se odnose na izgradnju nove mreže izvodit će hrvatski konzorcij na čelu s čakovečkom tvrtkom Tegra d.o.o. (ostali članovi konzorcija su: Đurkin d.o.o. Čakovec, Hidrotehnika d.o.o. Savska Ves-Čakovec, Međimurska hidrogradnja d.o.o. Savska Ves-Čakovec, Aquatehnika d.o.o. Varaždin, Vodogradnja d.o.o. Varaždin i Proton d.o.o. Gornji Kneginec). Vrijednost ovog dijela radova iznosi gotovo 106 milijuna kuna (bez PDV-a). Rekonstrukciju i modernizaciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda izvodit će zajednica ponuditelja na čelu s tvrtkom Končar-inženjering za energetiku i transport d.d., Zagreb a ostali članovi zajednice ponuditelja su: Hidroinženjering d.o.o., Ljubljana i Palir d.o.o., Zagreb.

 Izgradnja mješovitog (kanaliziraju se sanitarne, tehnološke i oborinske otpadne vode)  kanalizacijskog sustava u Čakovcu započela je pedesetih godina 20. stoljeća zatvaranjem kanala koji je tekao kroz središte grada. Godinama se kanalizacijska mreža širila, a sve njezine vode završavale su u potoku Trnava. Intenzivna izgradnja kanalizacijske mreže počela je 2002. godine izgradnjom južnog i sjevernog kolektora, čime se omogućava prihvat otpadnih voda iz svih prigradskih naselja. Danas sustav odvodnje aglomeracije Čakovec, od približno 170 km mreže, opslužuje 54% stanovništva. Dobro je razvijen u središnjem dijelu sustava s razmjerno visokim postotkom priključenosti, no vanjski dijelovi mreže sustava odvodnje još se trebaju razvijati.

 Dovršetkom ovog projekta očekuje se znatno smanjenje nekontroliranog ispuštanja otpadnih voda u podzemne vode, zaštita vodnih resursa, stanovništva i okoliša od negativnog utjecaja ispuštanja komunalnih otpadnih voda u otvorene vodotoke kao i poboljšano prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeraciji radi potpune sukladnosti s Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

 


ČK 14 ČK 08 ČK 01 

 

 

 

 

Više od 273 milijuna kuna za vodnogospodarstveni projekt u Čakovcu

(28.10.2014.)

 Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić, gradonačelnici Vukovara, Čakovca i Županje, načelnici općina Borovo, Bogdanovci, Trpinja, Nedelišće, Sv. Juraj na Bregu, Šenkovec, Pribislavec, Strahoninec i Štitar te direktori lokalnih komunalnih poduzeća Vodovod grada Vukovara, Međimurske vode i Komunalac iz Županje potpisali su danas ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava, ugovore o sufinanciranju te ugovore o partnerstvu za infrastrukturne projekte iz područja voda za aglomeracije Vukovar, Čakovec i Županja vrijedne više od 712 milijuna kuna.

 Spomenuti ugovori potpisani su u sklopu svečanosti „Operativnog programa „Zaštita okoliša“ kojoj je prisustvovao i potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić, koji je iskazao zadovoljstvo činjenicom da je Republika Hrvatska za sufinanciranje projekata iz zaštite okoliša od Europske unije dobila ukupno 2,1 milijardu kuna za operativno razdoblje 2007. – 2013. Tijekom svečanosti predstavljen je i dosadašnji napredak u gospodarenju otpadom i upravljanju vodama, a najavljena su i daljnja ulaganja. Tijekom operativnog razdoblja 2014. – 2020. primjerice, za vodni sektor (za poboljšanje javnog vodoopskrbnog sustava te za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda) Hrvatskoj će putem EU fondova na raspolaganju biti više od 8 milijardi eura.

 Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ vrijedan je više od 273 milijuna kuna a Europska unija sufinancira ga sa gotovo 73 posto. Uz grad Čakovec u projekt je uključeno čak pet okolnih općina: Nedelišće, Pribislavec, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu i Šenkovec. Uz modernizaciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na najvišu razinu, tijekom projekta bit će izvedena i rekonstrukcija postojećeg sustava i mreže odvodnje koja će biti proširena na nova naselja. Izgradit će se 70-ak kilometara kanalizacijske mreže, 32 nove crpne stanice te se očekuje priključenje više od 8.400 novih korisnika na sustav javne odvodnje. Ovim projektom postići će se zaštita stanovništva i okoliša od negativnog utjecaja ispuštanja komunalnih otpadnih voda u podzemne vode i otvorene vodotoke, točnije u potok Trnavu u kojem završava većina otpadnih voda s ovog područja.

 Uz zdravlje ljudi i  očuvanje okoliša, svi navedeni projekti doprinijet će povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva ali i usklađivanju vodnog gospodarstva na tim područjima s domaćim i EU propisima.

 

28-10-2014 event

 

Skip to content