Svečano potpisani Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovori o sufinanciranju za infrastrukturne projekte: Aglomeracija Donja Dubrava i Aglomeracija Mursko Središće

U prostorijama Hrvatskih voda 11. listopada 2017. godine potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju 6 vodnokomunalnih infrastrukturnih projekata. Riječ je o projektima Varaždin, Donja Dubrava, Mursko Središće, Varaždinske Toplice,  Rugvica – Dugo Selo i Jastrebarsko. Ugovore su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković te predstavnici jedinica lokalne samouprave i tvrtki u čijoj je nadležnosti vodoopskrba i odvodnja na područjima na kojima se projekti realiziraju. Svečanosti su nazočili i čelnici Međimurske županije, župan Matija Posavec i predsjednik Županijske skupštine Mladen Novak.

 prva

druga
Sredstva za financiranje dodjeljuju se iz Kohezijskog fonda, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014 -2020“. Ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih EU sredstava za ovih 6 projekata iznosi više od 1,0 mld. kn, dok je ukupna prihvatljiva vrijednost projekata procijenjena na više od 1,4 mld. kn.
Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić istaknuo je kako je sukladno EU Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda definirana obaveza izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u 281 aglomeraciji. Važno je napomenuti da su svih 47 aglomeracija čiji je rok za usklađenje kraj 2018. godine u provedbi ili visokom stupnju  pripreme.

Do sada su potpisani ugovori za 11 projekata, danas se potpisuju ugovori za šest projekata, a uskoro se očekuje odobrenje još 14 projekata. Svi ovi projekti donijet će višestruku korist – podići će se kvaliteta života građana, ispuniti EU standardi i doprinijeti zaštiti okoliša, a, također, treba naglasiti da je riječ o značajnim investicijama koje donose poslove i radna mjesta“ – rekao je ministar Ćorić.
treća

Ministar je čestitao svim potpisnicima današnjih ugovora zaželjevši im što bržu i kvalitetniju realizaciju projekata. Naglasio je kako se u vodnom sektoru mogu i moraju učiniti još značajniji iskoraci navevši kako je u ovom trenutku 86% građana priključeno na sustav vodoopskrbe, njih 46% na sustav odvodnje, te je uz daljnja ulaganja u projekte javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda potrebno raditi i na projektima kojima će se smanjiti gubici vode u sustavu.
Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković je naveo kako je vrijednost projekata za koje su danas potpisani ugovori velika u tehničkom i ljudskom smislu te kako su posebno važni za građane koji će zahvaljujući njima biti priključeni na sustav.

 „Ovim projektima je planirana izgradnja 6 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, oko 550 km mreže odvodnje i preko 200 crpnih stanica čime će se omogućiti priključenje na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za dodatnih gotovo 73.500 stanovnika“ – rekao je direktor Đuroković.

četvrta
Ugovore su s međimurske strane potpisali gradonačelnik Preloga Ljubomir Kolarek, gradonačelnik Murskog Središća Dražen Srpak, načelnica Svete Marije Đurđica Slamek, načelnik Kotoribe Ljubomir Grgec, načelnik Donjeg Vidovca  Josip Matulin, zamjenik načelnika Donje Dubrave Vladimir Čituš, načelnik Svetog Martina na Muri Dražen Crnčec, načelnik  Selnice Ervin Vičević, načelnik Vratišinca Zdravko Mlinarić, te direktor Međimurskih voda Vladimir Topolnjak.

 peta

 šesta

                                                         

                                                               AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA

Ukupna predvidiva vrijednost cjelokupnog projekta iznosi cca 189 milijuna kuna, a planirano financiranje je iz slijedećih izvora:

–          71,74 % – bespovratna sredstva EU

–          11,30 % – Državni proračun RH

–          11,30 % – Hrvatske vode

–            5,66 % – jedinice lokalne samouprave

Projektom aglomeracije Donja Dubrava predviđena je izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda na području Grada Preloga (naselja Oporovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec i Čukovec), te Općine Sveta Marija (Donji Mihaljevec i Sveta Marija), Općine Donji Vidovec (naselje Donji Vidovec), Općine Donja Dubrava (naselje Donja Dubrava) i Općine Kotoriba (naselje Kotoriba). Također je predviđena izgradnja centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području Donje Dubrave. Sastavni dio cjelokupnog projekta je i nabava vozila za održavanje sustava odvodnje. Projektom je obuhvaćeno i vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje, kao i nad izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te komponenta upravljanja cjelokupnim projektom i komponenta koja obuhvaća aktivnosti na promidžbi i vidljivosti tijekom trajanja projekta.
Sveukupno je predviđena izgradnja cca 65 kilometara gravitacijskih cjevovoda, više od 16 kilometara tlačnih cjevovoda, 34 precrpne stanice i kišno retencijski bazen volumena 400 m3. Izgraditi će se i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 13000 ekvivalent stanovnika s uključenim III. stupnjem pročišćavanja i kompletnim postrojenjem za obradu mulja.

 sedma

 

 

                                                              AGLOMERACIJA MURSKO SREDIŠĆE

Ukupna predvidiva vrijednost cjelokupnog projekta iznosi cca 182 milijuna kuna, a planirano financiranje je iz slijedećih izvora:

–          70,84 % – bespovratna sredstva EU

–          12,64 % – Državni proračun RH

–          12,64 % – Hrvatske vode

–            3,88 % – jedinice lokalne samouprave

Cjelokupnim projektom aglomeracije Mursko Središće predviđena je izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda na području Grada Mursko Središće (naselja Mursko Središće, Peklenica i Hlapičina), te Općine Vratišinec (naselja Vratišinec i Gornji Kraljevec), Općine Selnica (dio naselja Selnica) i Općine Sveti Martin na Muri (naselja Marof, Žabnik, Vrhovljan, Sveti Martin na Muri, Brezovec, Jurovec, Lapšina i Čestijanec). Također je predviđena rekonstrukcija dijela postojećeg sustava odvodnje u naselju Mursko Središće, te izgradnja centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Murskom Središću. Sastavni dio cjelokupnog projekta je i nabava vozila za pražnjenje septičkih i sabirnih jama. Projektom je obuhvaćeno i vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom i rekonstrukcijom sustava odvodnje, kao i nad izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te komponenta upravljanja cjelokupnim projektom i komponenta koja obuhvaća aktivnosti na promidžbi i vidljivosti tijekom trajanja projekta.
Sveukupno je predviđena izgradnja cca 60 kilometara gravitacijskih cjevovoda, cca 13 kilometara tlačnih cjevovoda, 34 precrpne stanice, 2 kišna preljeva i kišno retencijski bazen volumena 50 m3. U naselju Mursko Središće se planira rekonstruirati postojeći sustav odvodnje u dužini od cca 7,3 kilometara gravitacijskih cjevovoda, cca 400 metara tlačnih cjevovoda, 3 precrpne stanice, 8 kišnih preljeva i kišno retencijski bazeni ukupnog volumena 180 m3. Izgraditi će se i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 12000 ekvivalent stanovnika s uključenim III. stupnjem pročišćavanja i kompletnim postrojenjem za obradu mulja.
osma
Skip to content