U Međimurskim vodama potpisan ugovor za izgradnju sustava odvodnje Aglomeracije Donja Dubrava

U Međimurskih vodama 19. kolovoza 2019. godine potpisan je ugovor za izgradnju sustava odvodnje u sklopu projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Donja Dubrava“. Ugovor su potpisali direktor Međimurskih voda, Vladimir Topolnjak i Ivan Kolarić, direktor Tegre d.o.o. iz Čakovca za Zajednicu ponuditelja Tegra d.o.o. iz Čakovca i Szabadics Co.Ltd iz mađarskog Zalakarosa. Ugovor je vrijedan 174.041.888,57 kn bez PDV-a, a sufinancira se iz Kohezijskog fonda Europske unije i nacionalnih sredstava (71,74% bespovratna sredstva EU-a, 11,30% Državni proračun RH, 11,30% Hrvatske vode, 5,66% jedinice lokalne samouprave).

Potpisivanju su prisustvovali zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, Davor Vukmirić i Danijel Bunić, direktor Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu, Ljubomir Kolarek, gradonačelnik Preloga, Đurđica Slamek, načelnica Općine Sveta Marija, Marijan Varga, načelnik Općine Donja Dubrava, Josip Matulin, načelnik Općine Donji Vidovec, Ljubomir Grgec, načelnik Općine Kotoriba i  drugi uvaženi gosti.

„Projekt sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Donja Dubrava jedan je od najvećih i najvažnijih infrastrukturnih projekata u Međimurskoj županiji. Postupak javne nabave za izgradnju sustava odvodnje započeo je u lipnju 2018. godine. Na dokumentaciju o nabavi bilo je izjavljeno ukupno 10 žalbi od kojih je samo prva bila djelomično usvojena, a ostale su odbijane rješenjima Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Slijedom podnesenih žalbi morali smo zaustavljati postupak javne nabave, što je u konačnici rezultiralo odgodom početka radova. Sa zadovoljstvom mogu reći da smo potpisivanjem ovog ugovora korak bliže tome da stanovnici grada Preloga te općina Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba dobiju vrlo kvalitetan sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“, rekao je prilikom potpisivanja ugovora direktor Međimurskih voda, Vladimir Topolnjak.

Projektom aglomeracije Donja Dubrava koji će se provoditi kroz realizaciju 6 komponenti predviđena je izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda na području Grada Preloga (naselja Oporovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec i Čukovec), te Općine Sveta Marija (Donji Mihaljevec i Sveta Marija), Općine Donji Vidovec (naselje Donji Vidovec), Općine Donja Dubrava (naselje Donja Dubrava) i Općine Kotoriba (naselje Kotoriba). Također je predviđena izgradnja centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području Donje Dubrave. Projektom je obuhvaćeno i provođenje stručnog nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje kao i nabava vozila za održavanje sustava odvodnje, upravljanje projektom i aktivnosti na promidžbi i vidljivosti tijekom trajanja projekta. Sveukupno je predviđena izgradnja oko 65 kilometara gravitacijskih cjevovoda, više od 16 kilometara tlačnih cjevovoda, 34 precrpne stanice i kišno retencijski bazen volumena 400 m3. Izgradit će se i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, kapaciteta 13.000 ES s uključenim III. stupnjem pročišćavanja i kompletnim postrojenjem za obradu mulja. Na sustav javne odvodnje i pročišćavanja moći će se priključiti cca. 3.600 domaćinstava.

O važnosti projekta za Grad Prelog i okolne općine u ime jedinica lokalne samouprave na čijem će se području graditi sustav odvodnje govorio je načelnik općine Donja Dubrava, Marijan Varga, koji je istaknuo kako je trenutni sustav sa septičkim jamama koje su se gradile po općinama neodrživ jer su stare po 40, 50 godina. Također je istaknuo da su u sklopu projekta, za vrijeme izgradnje sustava odvodnje osigurani besplatni kanalizacijski priključci za sve potpisnike ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje. „Do sada je već ugovore potpisalo preko 80% budućih korisnika“.

Zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, Davor Vukmirić, posebno je priznanje odao Međimurskim vodama i direktoru Vladimiru Topolnjaku i njegovom timu, istaknuvši kako su mnogi kočili projekt za koji je ugovor još 2017. svečano potpisan, ali je realizacija krenula sada. „U Međimurskim vodama imamo istinskog partnera ne samo u ovom projektu nego i dosadašnjim projektima i aglomeracijama u Međimurskoj županiji“.

Skip to content