U punom zamahu radovi na jednom od najvećih projekata infrastrukture u Međimurju

Na sustav javne odvodnje i pročišćavanja moći će se priključiti oko 3.600 domaćinstava

Radovi na jednom od najvećih i najvažnijih infrastrukturnih projekata u Međimurskoj županiji, projektu izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Donja Dubrava, ovih dana su u punom zamahu.


Ugovor o izgradnji  sustava odvodnje, potpisan u kolovozu 2019. između Međimurskih voda i izvoditelja radova, vrijedan je 174.041.888,57 kn bez PDV-a, a sufinancira se iz Kohezijskog fonda Europske unije i nacionalnih sredstava (71,74% bespovratna sredstva EU-a, 11,30% Državni proračun

RH, 11,30% Hrvatske vode, 5,66% jedinice lokalne samouprave).

Podsjećamo, radovi su započeli u veljači 2020. godine, a projekt se provodi kroz realizaciju 6 komponenti. Predviđena je izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda na području Grada Preloga (naselja Oporovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec i Čukovec), te Općine Sveta Marija (Donji Mihaljevec i Sveta Marija), Općine Donji Vidovec (naselje Donji Vidovec), Općine Donja Dubrava (naselje Donja Dubrava) i Općine Kotoriba (naselje Kotoriba).

Sveukupno je predviđena izgradnja oko 65 kilometara gravitacijskih cjevovoda, više od 16 kilometara tlačnih cjevovoda, 34 precrpne stanice i kišno retencijski bazen volumena 400 metara kubnih.

Izgradit će se i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, kapaciteta 13.000 ES s uključenim III. stupnjem pročišćavanja i kompletnim postrojenjem za obradu mulja. Na sustav javne odvodnje i pročišćavanja moći će se priključiti oko 3.600 domaćinstava.

Aktualnosti o napretku izvršavanja projekta

Radove izvodi zajednica ponuditelja Tegra d.o.o. (u Donjem Vidovcu te nastavno u Donjoj Dubravi, Draškovcu, Hemuševcu i Oporovcu) i Szabadics co.ltd, Mađarska (u Cirkovljanu, Čukovcu, Svetoj Mariji, te nastavno u Donjem Mihaljevcu).

S aktualnostima o projektu upoznao nas je član stručnog tima Voditelja projekta Međimurskih voda Marin Leskovar koji ističe kako radove trenutno izvodi 5 radnih ekipa na kanalizacijskoj mreži te 2 ekipe na kućnim priključcima.

Vidljiv je dosadašnji napredak u Cirkovljanu gdje je izvedeno 1,1 kilometar, kao i Čukovcu s izvedenih 1,7 kilometara uz primjenu tehnologije snižavanja nivoa podzemnih voda upotrebom iglo filtera.

Klasičnim izvođenjem radova primjenom široko plošne oplate s evakuacijom podzemne vode iz rova izvedeno je 250 metara u Svetoj Mariji, dok je u Donjem Vidovcu, uz 2 ekipe na klasičnom izvođenju radova te 2 ekipe na izvođenju kućnih priključaka na kanalizaciju, izvedeno 4,6 kilometara.
U Kotoribi, mjestu predviđenom za retencijsko preljevni bazen, u tijeku je izvođenje radova zaštite građevne jame retencijskog bazena primjenom mlaznog injektiranja.

– S obzirom na situaciju COVID-19, koja je provedbu projekta činila otežanom, planira se povećanje broja radnih ekipa zbog potrebne dinamike i ugovornog roka projekta.

Pred početkom radova je i izvođenje crpnih stanica, jer je u tijeku odobrenje izvedbenih projekata istih od strane Nadzornih inženjera – dodaje Leskovar.

Za vrijeme izgradnje sustava osigurani su besplatni kanalizacijski priključci za sve potpisnike ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje, a planirani rok završetka radova je prosinac 2021. godine.

Skip to content